Järjestyksenvalvojille

Kaikissa yleisötilaisuuksissa pitää olla luvan saaneita järjestyksenvalvojia. Kortin suorittamalla voit toimia ”järkkärinä” seurasi tai muiden järjestämissä tilaisuuksissa.

Peruskoulutus, 32 tuntia

Peruskurssilla opit järjestyksenvalvonnan perustaidot ja saat luvan toimia järjestyksenvalvojana.
 
Käytännön esimerkkien kautta tutuiksi tulee järjestyksenvalvojia koskeva lainsäädäntö: laki järjestyksenvalvojista sekä kokoontumis-, rikos-, poliisi– ja pakkokeinolaki.

 Peruskoulutuksen jälkeen tiedät
 · missä järjestyksenvalvojia tarvitaan
· mikä on yleinen kokous
· mikä on yleisötilaisuus
· mikä on järjestyksenvalvojan suhde poliisiin
· mikä on järjestyksenvalvojan toimivalta
· miten tunnistan päihtyneen henkilön
· saako kiinniotetut tarkastaa
· miten toimia ensiaputilanteessa
· mikä on vahingonteko, pahoinpitely ja heitteillepano
· mitä lasketaan hätävarjeluksi
· milloin saa käskyttää ja käyttää voimakeinoja
· miten laaditaan turvallisuussuunnitelma
  

Kertauskoulutus, 8 tuntia

Järjestyksenvalvojakorttisi vanhenee viidessä vuodessa, ellet uusi sitä sinä aikana. Korttisi pysyy voimassa käymällä kertauskoulutuksen. Samalla päivität tietosi muuttuneista säädöksistä.
  
Lisää turvallisuutta toimintaan
 

Voimankäytön lisäkoulutus, 12 tuntia

Vaativissa tilaisuuksissa järjestyksenvalvojilta vaaditaan myös voimankäytön lisäkoulutusta. Koulutuksessa opetellaan kuljetusta, maahanvientiä, torjuntaa ja väistöä. Lisäksi harjoitellaan apuvälineiden käyttöä. 
 
Voimankäyttökoulutus tuo turvallisuutta ja varmuutta järjestyksenvalvojana toimimiseesi, vaikkei koulutusta tehtävässäsi vaadittaisikaan.
 
Voimankäyttökurssille voivat osallistua kaikki peruskurssin suorittaneet.
 

Tiedustelut Tapio Saarni 040-9000 843 tai tapio.saarni@liiku.fi