Buusti360 aloittaa valtakunnallisena liikunnan ja hyvinvoinnin palvelumuotona ja haastaa työyhteisöt mukaan

LiikUn alulle panema liikunta- ja hyvinvointiohjelma laajenee koko valtakuntaan

Valtakunnallinen liikuttajapalvelu haastaa työyhteisöt mukaan - suosituksista ja tutkimuksista käytäntöön

Viimeisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus suomalaisten liikkumisesta kertoi joulukuussa, että työikäisistä löytyy suuri joukko, joka ei liiku ollenkaan.

Liikunnan aluejärjestöt ovat nyt aloittaneet uuden toimintamallin työikäisten liikunta-aktiivisuuden kehittämiseksi. ”Suomessa löytyy hyviä käytäntöjä ja tutkimustietoa, mutta tämä tieto ja osaaminen ei löydä työpaikoille saakka” – kertoo (tähän alueen yhteystiedot) asiantuntija.

”Päätimme vastata tähän tarpeeseen ja perustaa valtakunnallisen Buusti360 – palvelun. Kokoamme laajan joukon asiantuntijoita alueellisesti ja pystymme näin virittämään työyhteisöjen toimintakulttuuria uudelle tasolle -sinne missä ihmisiä on helppo kohdata.”

Toimintakulttuuri on kilpailuetu

Alueellisina toimijoina meistä ei valtakunnallisesti ole paljoa kuultu, mutta kun kerromme, että verkoston kautta on esimerkiksi tehty yli 0,5 miljoonaa kehonkoostumusmittausta avaa tämä yleensä asiakkaitten silmiä eri tavalla.

Helpot tavat kohdata työyhteisö, kuten kehonkoostumusmittaus ovat aina alku, mutta hyvinvoinnin huomioiminen on oltava koko yrityksen juttu. Johdon sitoutuminen ja työterveyden mukanaolo tuo tuloksia, jotka näkyvät viivan alla.

Hyviä kokemuksia konseptista on jo eri alueilta. Bussien ja työkoneiden laminoituja laseja valmistavan Finn Lamexin tekninen johtaja Seppo Kivimäki on samoilla linjoilla. ”Työntekijämme ovat erikoisosaajia, joista haluamme pitää kiinni, siksi lähdimme mukaan toimintaan. Saimme henkilöstöltä hyviä nostoja, jotka olemme siirtäneet käytäntöön – ja kyllä toiminta näkyy myös sairauspoissaolojen pienentymisenä”.

Hyvinvointialusta luo osaajille töitä

Uuden toimintamallin johdosta aiemmin olemassa oleva toiminta on nyt koottu verkostomaiseksi toiminnaksi, niin että voimme aloittaa 15 paikkakunnalla ympäri Suomen. Palvelun laatu on sama kaikkialla. Yritysten ei tarvitse pohtia saako rahoille vastinetta ja paikalliset osaajat pääsevät mukaan, eri osa-alueiden ammattilaisten tarve korostuu tulevaisuudessa. 

Buusti360 on valtakunnallinen palvelu, jonka tavoitteena on lisätä liikettä ja hyvinvointia työyhteisöissä valtakunnallisesti. Toiminnan taustalla ovat liikunnan aluejärjestöt. Aluejärjestöt ovat toimineet valtakunnallisten hyvinvointiohjelmien paikallisina toteuttajina yli kaksikymmentä vuotta ja työyhteisöliikunta nähdään merkittävänä asiana työikäisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Tutustu toimintamalliin osoitteessa www.buusti360.fi

Ajankohtaista