Gaalajulkaisu vuoden työyhteisöliikuttajista 2017

Lounais-Suomen alueen vuoden työyhteisöliikuttajat on jälleen valittu ja palkittu. Varsinais-Suomen Urheilugaalassa voiton korjasi Bayer Oy. Satakunnassa tunnustuksen sai Satakunnan Osuuskauppa. Molempia voittajia yhdistää pitkäjänteisyys, kokonaisvaltaisuus ja johdon tuki.

 

LÄÄKETTÄ LIIKUNNASTA - BAYER OY

Bayer Oy - Peter Essen

Bayer Oy edistää työntekijöidensä hyvinvointia monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. Yrityksen johto näkee liikkumisen hyödyt ja positiiviset vaikutukset pitkällä aikajänteellä. Tätä tukee myös oma työnterveydenhuolto ja työsuojelutoimi, jotka kannustavat työntekijöitä liikkumaan monipuolisesti ympäri vuoden. Työntekijöitä Turussa on noin 650. Työyhteisöliikunta ei ole erillinen osa-alue, vaan nivoutuu yhteen isompaan kokonaisuuteen, hyvinvointijohtamiseen. Työhyvinvointi on linjattu yrityksen strategiaan.

     - Työhyvinvointi jakautuu Bayerilla neljään osa-alueeseen: henkiseen hyvinvointiin, fyysiseen hyvinvointiin, osaamiseen ja työyhteisöjohtamiseen. Bayer pyrkii edistämään henkilöstönsä terveyttä ja ylläpitämään työkykyä ennaltaehkäisevien toimien avulla. Tärkeässä roolissa ovat oma työterveyshuoltomme sekä fyysisen liikunnan tukeminen, kertoo Bayer Suomen HR-johtaja Markku Eloranta.

Bayer näkee ja ymmärtää, että panostus työntekijöihin ja liikuntaan on sekä työnantajan että työntekijän etu.

     - Uskomme että yrityksissä, joissa on panostettu työhyvinvointiin, on motivoituneempi ja terveempi henkilöstö, määrittelee Eloranta.

Yrityksellä on myös selkeää näyttöä positiivisista vaikutuksista keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Elorannalla on kertoa vakuuttavia faktoja tuloksista.

     - Viimeisen noin 10 vuoden aikana esimerkiksi tuotannon työntekijöiden sairauspoissaolot ovat lähes puolittuneet ja yli kolmeen vuoteen Bayerilla ei ole ollut ainuttakaan työkyvyttömyyseläketapausta.

Kilpailu osaavista työntekijöistä kiristyy vuosi vuodelta. Myös ihmisten arvomaailmat muuttuvat ja työntekijät arvostavat eri asioita työnantajassa kuin vaikkapa vuosikymmeniä sitten. Työntekijöiden terveyden edistäminen on varmasti yksi keskeisimpiä vetovoimatekijöitä nyt ja tulevaisuudessa.

     - Uskomme, että henkilöstömme arvostaa saamiaan etuja erittäin korkealle, päättää HR-johtaja Markku Eloranta. Ja on varmasti oikeassa.

 

KOKONAISVALTAISTA TYÖHYVINVOINITIA - SATAKUNNAN OSUUSKAUPPA

Satakunnan vuoden Työyhteisöliikuttaja Satakunnan Osuuskauppa - Harri Tuomi ja Päivi Huhtasaari

Satakunnan Osuuskauppa haluaa pitää kokonaisvaltaisesti huolta 1200 työntekijästään. Monipuolisella työhyvinvointihankkeella on takanaan yrityksen johdon päätös. Toimintasuunnitelman on tehnyt laaja-alainen ohjausryhmä. Tähän kuuluu edustajia johdosta, luottamushenkilöistä, työsuojelusta, työeläkeyhtiöstä, työterveydestä sekä yhteistyötahoista. Kyseessä ei ole ainoastaan liikuntahanke, vaan kokonaisvaltainen työhyvinvointihanke. Liikunnan lisääminen ei ole ainoa tavoite, vaikka tämä yksi keskeisistä tavoitteista luonnollisesti onkin. Satakunnan Osuuskaupan henkilöstöjohtaja Päivi Huhtamaa kertoo monipuolisista tavoitteista.

     - Tavoittelemme työhyvinvoinnin tason nousua riittävän hyvän ravitsemuksen, oikean liikkumisen ja kehonhuoltamisen, riittävän levon sekä stressinhallinnan perusmerkityksen oivaltamisen kautta. Yleisesti siis tavoitellaan henkilöstön hyvinvointikulttuurin kohottamista siten, että työkyvyn ylläpitäminen koettaisiin kollektiivisesti merkitykselliseksi ja innostavaksi asiaksi työyhteisöissä sekä yksilötasolla henkilökohtaisessa elämässä.

Satakunnan Osuuskauppa on aloittanut myös mielenkiintoisen kokeilun. Työhyvinvointi-agentit ovat aloittaneet maaliskuun alussa.

     - Kokemuksia ei ole vielä parin päivän perusteella paljon ehtinyt kertyä, mutta lankkuhaaste ja tehtäväkortit ovat jo ilmaantuneet toimipaikoille, kertoo Huhtamaa.

Huhtamaa luettelee useita työhyvinvointihankkeen positiivisia vaikutuksia, jotka ovat olleet konkreettisia ja rohkaisevia.

     - Hankkeella on saavutettu alkututkimuksen ja seurantatutkimuksen mukaan kattavaa hyvinvointitason nousua. Paino on pudonnut, tupakka on jäänyt, niska-olkapäävaivat ovat helpottaneet, ruokailutottumukset järkevöityneet, levon merkitys ymmärretty ja nukutaan riittävästi, liikuntaa lisätty ja elämähallinta kohentunut.

Näillä tuloksilla Satakunnan Osuuskaupan yhteisöllä on syytä hymyyn ja ansaittuun ylpeyteen.

 

Lue lisää Osuuskaupan palkinnosta tästä.