Liikkuva aikuinen -ohjelma

Vuoden 2020 alussa  toimintansa aloittanut Liikkuva aikuinen -ohjelma, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön liikkuvat -ohjelmakokonaisuutta.
Liikkuva aikuinen ohjelman tavoite on kunnianhimoinen ja kirkas: saada työikäiset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi.

Työtä riittää, sillä 80 % työikäisistä ei liiku tarpeeksi. Liikkumaton ja passiivinen elämäntapa heikentää elämänlaatua ja aiheuttaa samalla yhteiskunnalle yli kolmen miljardin euron vuotuiset kustannukset muun muassa sairaanhoitokuluina ja työstä poissaoloina. Kuntatasolla tämä tarkoittaa kymmenien, jopa satojen miljoonien eurojen kustannuksia vuodessa kunnan koosta riippuen.

Liikkuva aikuinen -ohjelma etsii tilanteeseen ratkaisuja. Työssä on kaksi päätavoitetta:

1) Työpaikat halutaan herätellä näkemään liikunta ja riittävä fyysinen kunto keinona ylläpitää henkilöstön työkykyä. Liikunnan hyödyt fyysiselle kunnolle, ajattelulle, oppimiselle, muistille ja luovuudelle ovat kiistattomat. Liikkuva aikuinen -ohjelma tarjoaa liikunnan monipuoliseen hyödyntämiseen tietoa ja toimintamalleja.

2) Kuntia patistetaan tarjoamaan liikuntaneuvontaa vähän liikkuville. Tavoitteena on, että tasalaatuista liikuntaneuvontaa saa joka kunnassa samaan tapaan kuin esimerkiksi fysioterapiaa. Palvelu on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Lue lisää: