KKI- hanketukea Lounais-Suomeen

Tiedote, Julkaisuvapaa

KKI-hanketukea Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n toimialueelle

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea neljälle terveysliikuntahankkeelle Varsinais-Suomeen, yhteensä 33 800 euroa. Auralan Setlementti ry:lle myönnettiin 1 600 euroa tukea neurologista sairautta sairastavien liikuntakurssien järjestämiseen. Loimaan Ratsastajat ry sai 400 euroa tukea aikuisratsastajien liikuntaryhmän perustamiseen. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry sai 31 000 euroa tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen. Turun seudun Parkinson-yhdistys ry sai 800 euroa tukea Parkinsonin tautia sairastavien miesten liikunnan järjestämiseen.

Satakunnassa tukea sai 5 hanketta yhteensä 10 700 €. FC Jazz Juniorit ry sai 3 000 euroa junioriharrastajien vanhempiin kohdistuvaan liikuntahankkeeseen. Luvian Kiekko -82 ry:lle myönnettiin 800 euron tuki naisten ringetteryhmän toimintaan. Länsi-Suomen Diakonialaitos järjestää hankkeessaan, joka sai tukea 2 500 euroa, henkilöstön työhyvinvointia edistävää liikuntaa. Suomen Pelastusarmeijan Säätiön Porin sosiaalisen työn osasto sai tukea 1 400 € syrjäytymisvaarassa olevien miesten liikuntaryhmien toteutukseen. Suomen Punainen Risti, kierrätystavaratalo Kontti Pori, järjestää hankkeessaan Kontin pitkäaikaistyöttömille työntekijöille eri liikuntalajeihin tutustumista.

 

Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2017 ensimmäisellä hakukierroksella hakemuksia tuli 226 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 116 hankkeelle yhteensä 433 800 euroa. Tyypillisimmin tukea myönnettiin 1000 € - 2000 €.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkiohjelma.fi/ kohdasta Hanketuki ->

KKI-hanketuki -> Tuetut hankkeet.

KKI-hanketukea voi hakea seuraavan kerran maaliskuussa 2017.

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on vuodesta 1995 toiminut, valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.
KKI -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.