KKI- hanketukea Lounais-Suomeen

Tiedote

KKI-hanketukea Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n toimialueelle

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kymmenelle terveysliikuntahankkeelle Varsinais-Suomeen, yhteensä 17 400 euroa. Kankaanpään aikuiskoulutussäätiölle myönnettiin 3 000 € tukea työttömien työnhakijoiden hyvinvointiryhmien perustamiseen. Laitilan Jyske ry:lle myönnettiin 2 500 € tukea aikuisten harrastepesiksen järjestämiseen. Laitila-Pyhäranta 4H-yhdistys ry:lle myönnettiin 600 € tukea liikunnallisen perhekerhon perustamiseen. Nakkilan Vire ry:lle myönnettiin 2 500 € tukea aikuisten yleisurheilu- ja hiihtokoulun toteutukseen. Rauman seudun mielenterveysseura ry:lle myönnettiin 300 € tukea työikäisten matalankynnyksen liikuntaryhmien perustamiseen. Rymättylän Soihtu ry:lle myönnettiin 500 € tukea +45-vuotiaiden miesten luontoliikuntaryhmien toteuttamiseen. Turun Jyry ry:lle myönnettiin 1 500 € tukea liikunnan starttikurssin järjestämiseen. Tanssitaivas Ry:lle myönnettiin 3 000 € tukea tanssiliikunnan järjestämiseen. Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry sai 2 500 € tukea yhdistyksen henkilöstön liikuntaryhmien perustamiseen. Turun seudun AVH-yhdistys ry:lle myönnettiin 1 000 € tukea aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden liikuntaryhmän toteuttamiseen.

 

Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2018 toisella hakukierroksella hakemuksia tuli yhteensä 291 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 136 hankkeelle yhteensä 229 100 euroa. Tyypillisimmin tukea myönnettiin 1000 € - 2000 €.

 

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkiohjelma.fi/ kohdasta Hanketuki ->

KKI-hanketuki -> Tuetut hankkeet.

 

KKI-hanketukea voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2018.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on vuodesta 1995 toiminut, valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.
KKI -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.