KKI- hanketukea Lounais-Suomeen

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

TIEDOTE

26.2.2019

 

TALOUDELLISTA TUKEA KKI-OHJELMALTA LOUNAIS-SUOMEEN

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kuudelle terveysliikuntahankkeelle sekä yhdelle Liikunnan aluejärjestölle Varsinais-Suomeen, yhteensä 64 900 euroa.

KKI-hanketukea myönnettiin kahdeksalle hankkeelle. Arosuo Comille myönnettiin 2 500 euroa työikäisten luontoliikunnan toteuttamiseen. Tanssiurheiluseura Bolero ry:lle myönnettiin 2 000 euroa vähän liikkuvien tanssiliikunnan järjestämiseen. TPS Juniorijääkiekko ry:lle myönnettiin 1 000 euroa miesten jääkiekkotoiminnan toteutukseen. VG-62 ry:lle myönnettiin 1 000 euroa aikuisten ringettekoulun järjestämiseen.

Pesäkarhut ry:lle myönnettiin 900 euroa naisten pesäpallotoiminnan järjestämiseen. Rauma Golf ry:lle myönnettiin 1 500 euroa työikäisten golftoiminnan toteuttamiseen. Venesjärven Kyläyhdistys ry:lle myönnettiin 1 200 euroa matalankynnyksen liikuntatoiminnan toteutukseen. Woimahevosen taitotalli Oy:lle myönnettiin 800 euroa työikäisten liikuntaryhmien järjestämiseen.

KKI-kehittämishanketukea myönnettiin kahdelle hankkeelle. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:lle myönnettiin 28 000 euroa Sote liikuttaa! -hankkeelle. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille myönnettiin 30 000 euroa Hyvinvoinnista voimaa työpäivään! -hankkeelle.

Tukea terveysliikunnan edistämiseen

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää taloudellista tukea toimijoille, jotka edistävät työikäisten matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2019 ensimmäisellä KKI-hanketukikierroksella hakemuksia tuli yhteensä 223 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 105 hankkeelle yhteensä 430 200 euroa. Liikunnan aluejärjestöille myönnettiin taloudellista tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen yhteensä 248 000 euroa. KKI-kehittämishanketukea on myönnetty kymmenelle hankkeelle yhteensä 217 000 euroa. KKI-kehittämishanketukea voi hakea 31.3.2019 asti.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.

KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta.

Lisätietoja

KKI-ohjelma, hankevalmistelija Laura Pajunen, p. 0400 968 646, laura.pajunen@likes.fi

 

www.kkiohjelma.fi