Aktiivisempi arki -koulutus

Aktiivisempi Arki-työpaja on suunniteltu työpaikoille, joissa istutaan paljon. Työpajan tavoitteena on lisätä liikettä osallistujien ja koko työyhteisön arjessa. Koulutus on suunnattu työyhteisöille.

Ihmisten elämäntavat ovat muuttuneet radikaalisti viimeisten vuosikymmenten aikana. Nykyihminen elää teknologisten innovaatioiden keskellä, jotka on tehty helpottamaan työtä ja arkea, mutta samalla teknologia on passivoinut meidät. Istuminen on lisääntynyt niin töissä, työmatkoilla kuin vapaa-aikana. Tänä päivänä istuminen ei ole enää lepäämistä varten, vaan toiminto, jota teemme kaikkialla. Istumme eniten näyttöpäätteiden ja television ääressä sekä autossa.

Suomalaisten lisääntynyt vapaa-ajan liikunta ei riitä korvaamaan vähentynyttä aktiivisuutta työssä ja työmatkoilla. Aiemmin on uskottu että istuminen ja liikunta ovat saman jatkumon ääripäitä ja kuntoliikuntaa lisäämällä päästäisiin eroon istumisen haitoista.  Istumisen haitoista pääsee eroon siis vain istumista vähentämällä. Istuminen on itsenäinen riskitekijä!

 

Aktiivisempi Arki -koulutus on tehty käytettäväksi kaikille suomalaisille työpaikoille. Aktiivisempi arki -koulutuksessa tavoitteena on lisätä arjen aktiivisuutta osallistujien omassa ja työyhteisön yhteisessä päivittäisessä toiminnassa tiedon lisäämisen, toimintatapojen tarkastelun ja yhteisten päätösten kautta. Tehokkaimmin syntyneet ideat saadaan juurtumaan käytäntöön, kun koulutukseen osallistuvat saman työtiimin tai työyhteisön jäsenet esimiehensä kanssa. Näin saadaan päätöksiä asioista, joita voidaan heti yhteistoimin panna toimeen, ja samalla tunnistetaan ehdotukset, jotka kaipaavat jatkoselvittelyä ja valmistelua tai joita ei tässä vaiheessa voida edistää. Tuloksia voidaan tämän jälkeen pohtia yhdessä ja laatia tarvittavia koko työpaikkaa koskevia linjauksia tms. työpaja sopii hyvin myös osaksi esimiesvalmennusta tai yhteistä kehittämispäivää.

 

Aktiivisempi arki -koulutus sisältää seuraavan kokonaisuuden:

  • Taustatietoa (luento 60 min) - Miksi arkeen ja työpäivään tarvitaan aktiivisuutta? Paljonko suomalaiset liikkuvat? Liikkumattomuuden vaikutukset!
  • Yksilö- ja ryhmätyöskentely (60 min) - Mistä oma päivä koostuu? Miten lisätä aktiivisuutta omaan arkeen? Miten lisätä aktiivisuutta työpäiväämme?
  • Työstöjen yhteenveto ja jatkotoimet

 

Aktiivisempi Arki -koulutuksen kesto on kaksi tuntia ja hinta 270 € / työyhteisö (max. 20 hlöä).

HUOM! Kaikkien koulutuksen tilanneiden kesken arvotaan taukojumppavälineitä ja koulutus!