Kuntomittaukset ja Firstbeat Life

Oman kehon ja lähtötason tunteminen on edellytys oikeanlaisille liikunnallisille tavoitteille. LiikUn testipäivän aikana jokainen saa palautetta testien mukaan, joko kehonkoostumuksestaan, kestävyyskunnostaan, lihaskunnostaan ja/tai liikkuvuudestaan. Näiden pohjalta on helpompi lähteä liikkeelle. Yksilö- tai ryhmäpalautteen lisäksi työyhteisön johto/liikuntavastaava saa kokonaistulokset keskiarvoina seurantamittausta varten. Työterveyshuolto saa myös tarkat tiedot siihen luvan myöntäneiden henkilöiden osalta. Haluttaessa jokaiselle testatulle annetaan oma liikuntaohjeistus ja keinoja liikunta-aktiivisuuden kehittämiseen

Kehon kuntoindeksimittaus
Lisätietoja Likes kehonkuntoindeksi

Kehon kuntoindeksi on matalan kynnyksen testipaketti, joka soveltuu ryhmätestauksiin – erityisesti henkilöille, joilla on muuten korkea kynnys osallistua kuntotestauksiin. Kehon kuntoindeksi sisältää seuraavat mittaukset:

Kehonkoostumusmittaus Inbody 770 tai 970 laitteella

Monipuoliset mittaustulokset viitearvoineen testataan helposti ja nopeasti esim. yrityksen neuvottelutilassa: 

  • Kokonaispaino (kg) ja kehon rasvaton massa (kg)
  • Lihasmassa (kg) ja lihastasapaino (kädet, jalat ja keskivartalo)
  • Rasvakudoksen määrä (kg) ja rasvaprosentti (%)
  • Painokontrollitavoite (kg)
  • Segmentaalinen lihasjakauma (kädet, jalat, keskivartalo)
  • Kehon painoindeksi (BMI) ja kehon solupaino (kg)   
  • Visceral Fat-arvio (sisäelimien ympärillä olevan rasvan pinta-ala / cm2) 


Kuntotesti mukavasti makuullaan
Lisätietoja Polarin kuntotesti

Perustuu sykkeen ja sykevälivaihtelun mittaukseen lepotilassa.
Tulos on arvio maksimaalisesta hapenottokyvystä, joka kuvaa kestävyyskuntoa.

Puristusvoiman mittaus

Mittaa käden tarttumaotteen voimaa, joka on olennainen toimintakyvylle.
Tulos on ilmaistu kiloina ja sitä verrataan samanikäiseen ja samaa sukupuolta olevaan väestöön.

Kenelle testaus ei sovellu ja mitä pitää huomioida kun tulet testeihin - Testiintulo-ohjeet.

Pystymme järjestämään kuntomittauksia myös isoille usean sadan hengen ryhmille. Kysy rohkeasti tarjousta!