Liikkujan polku Satakunta

Liikkujan Polku Satakunta on Jytryn yksi työryhmistä, joka sai alkunsa vuoden 2015 Yhteistyö Satakunta –tilaisuuden jatkotoimenpiteenä. Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRY on maakunnan yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden keskustelu-, kehittämis- ja yhteistyöfoorumi.

Liikkujan Polku Satakunta kuulu valtakunnalliseen Olympiakomitean hallinnoimaan Liikkujan polku verkostoon. Verkosto on avoin kohtaamispaikka kaikille toimijatahoille. Verkostossa voidaan tuottaa käytännön ratkaisuja ja vaikuttaa liikkumisen edellytyksiin, jotta mahdollisimman moni liikkuisi itselleen sopivilla tavoilla ja voisi hyvin.

Liikkujan polku Satakunnan työryhmän tarkoituksena edistää liikunnan avulla maakunnan asukkaiden (aikuiset ja perheet) hyvinvointia sekä auttaa paikallistason yhteisöjen valmiutta suunnitella ja toteuttaa liikunnalla omille kohderyhmilleen matalan kynnyksen liikuntaa (sillanrakentaja).

Työryhmä 2018:

  • Ismo Läntinen, puheenjohtaja - Porin liikuntalautakunta, valtion liikuntaneuvoston jäsen
  • Juha Koskelo, sihteeri - terveysliikunnan kehittäjä, LiikU ry
  • Hanna Ruohola, jäsen - kyläasiamies, SataKylät ry
  • Eetu Aaltonen, jäsen - liikuntasihteeri, Merikarvian vapaa-aikatoimi
  • Janne Haarala, jäsen - liikunnan suunnittelija, Hengitysliitto
  • Veera Farin, jäsen - suunnittelija, Hengitysliitto
  • Simo Järvinen, jäsen - puheenjohtaja, Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry
  • Sari Halonen, Porin seudun kansalaisopisto
  • Tapio Saarni, jäsen - seuratoiminnan kehittäjä, LiikU ry - Terve Maakunta -hanke