Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta liikuntaan, urheiluun ja kesän liikuntaleireihin LiikUssa

Seuraa tilanteen etenemistä LiikUn kotisivuilta

LiikU tekee tiivistä yhteistyötä terveysviranomaisten kanssa koronavirustilanteen seurannassa. Epidemiatilanne muuttuu jatkuvasti ja kansainväliset tutkimusryhmät tuottavat viruksesta päivittäin uutta tietoa. Siksi lähitulevaisuuden tilannetta, saati vaikutusta kesän leiri- tai muihin tapahtumiin on mahdotonta ennustaa.  Jotta lapsella säilyy leiripaikka, tulee leirimaksu maksaa eräpäivään mennessä. Mikäli kesän liikuntaleirit joudutaan perumaan koronavirustilanteen vuoksi, LiikU palauttaa jo maksetut leirimaksut.

LiikU seuraa tilannetta ja päivittää ajantasaista tietoa koronavirusepidemian vaikutuksista nettisivuiltamme.

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ulkoministeriön linjauksia leirien ja muiden tapahtumien järjestelyjen suhteen koronavirus covid-19 -epidemiatilanteessa.

Koronavirus-epidemiatilanteesta johtuen Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) peruuttaa kaikki järjestämänsä koulutukset ja muut tapahtumat huhtikuun loppuun 2020 asti (30.4.2020). Siitä eteenpäin sovittujen tapahtumien osalta jatko mietitään epidemiatilanteen ja viranomaisten antamien ohjeiden mukaan.