Kaikille avointa liikunta ja siihen liittyvät kyselyt

Maailma muuttuu Eskoseni. Emme ole enää pieni, mutta uljas urheilukansa, vaan yksi monista, joissa liikkumiselle löytyy enemmän esteitä kuin mahdollisuuksia.  

Osa esteistä on korviemme välissä, mutta osa todellisia ja arkeamme rajoittavia. Erilaiset vammaisuuden muodot ja tasot, pitkäaikaissairaudet, ikääntyminen sekä uuteen kieleen ja maahan sopeutumisen haasteet ovat arkipäivää monelle meistä.  

Polte ja kaipaus liikkumiseen toisten ihmisten kanssa voi silti olla kova. Siksi saavutettavuus, esteettömyys ja inkluusio, toisin sanoen kaikille avoin liikunta ja urheilu ovat merkittäviä toimintamme tavoitteita ja isoja mahdollisuuksia seuroille. 

Usein suurin este toiminnan järjestämiselle löytyy myös korviemme välissä. Ennen kaikkea se on pelko ja huoli siitä, että emme osaa. Kun tästä pääsee yli, alkavat keinot löytyä itsestään.  

Siihen on tarjolla myös apua. Näitä asioita haluaisimme viedä yhdessä eteenpäin. Kutsumme koolle Rajattomasti liikuntaa -kuntien seuroja 17.11.2020 kello 17-20 tämän aihepiirin äärelle. 

Sitä ennen toivomme, että voisitte vastata kyselyihin, jotka on linkitetty tähän alle. Niiden avulla saamme paikallisesti ja valtakunnallisesti arvokasta tietoa vammaisten ja maahanmuuttajataustaisten osallistumismahdollisuuksista seuratoimintaan. 

Vammaisurheilu- ja liikunta, Avoimet ovet - hanke

Maahanmuuttajien kotouttaminen seuratoiminnassa, Rive-hanke. Vastaathan seuratoimintaa koskeviin kysymyksiin.