MOK eli kulttuurienvälisen kohtaamisen ja moninaisten ryhmien johtamisen koulutus

Rive-hankkeen ja HNMKY:n yhteistyökoulutus MOK eli kulttuurienvälisen kohtaamisen ja moninaisten ryhmien johtamisen koulutus on liikunta- ja nuorisoaloille kehitetty täydennyskoulutuspaketti. Koulutus on luotu yhteistyössä Helsingin ja Adelaiden yliopistojen kanssa ja se on suunniteltu vuorovaikutteiseksi, arkityöhön sovellettavaksi koulutukseksi. MOK kehittää osallistujien kulttuurienvälisen viestinnän taitoja ja tarjoaa välineitä ohjaamiseen.

Koulutus on maksuton ja se koostuu kolmesta työpajasta. Voit ilmoittautua kaikkiin tai vain yksittäisiin koulutuspäiviin.

Rive-hanketta tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö.

Työpajat:

1) Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin vaikutus ohjaustyöhön keskiviikkona 19.1.2022 klo 12:00 - 16:00

Kulttuurin ja identiteetin määrittely ja kulttuurivaikutteet ohjaustyössä

Arvot osana kulttuuria ja ryhmätoimintaa

Aivojen kulttuurinen "ohjelmointi" ja nopea ja hidas ajattelu

2) Miten viestin monikulttuurisessa ympäristössä tiistaina 8.2.2022 klo 12:00 - 16:00

Ennakkotehtävä: oman ohjaus/viestintätilanteen nauhoittaminen ja itsearvio

Oman viestintätyylin ja -tapojen kartoittaminen

Suomalainen viestintäkulttuuri

Metapuhe ja kulttuuriherkkä lähestymistapa

3) Kulttuurinen itseymmärrys - tiistaina 15.3.2022 klo 12:00 - 16:00

Kulttuurien kirjoa - kulttuurienväliset oppimistilaisuudet

Oman maailmankuvan taustavaikuttimet

Monikulttuurisuustavoitteiden asettaminen

Omien resurssien ohjaaminen

Lämpimästi tervetuloa! ILMOITTAUDU LINKISTÄ