Raision koululaisten liikuntakerhoissa harrastetaan monipuolisesti

Raisiossa alakoululaiset pääsevät tutustumaan eri lajeihin urheiluseurojen ohjaamissa koulun liikuntakerhoissa. Kerhoissa yhtä lajia harrastetaan aina kolme viikkoa, jonka jälkeen laji ja toimintaa ohjaava urheiluseura vaihtuu. Raision liikuntasihteeri Marita Oksanen kertoo, että idea liikuntakerhoihin syntyi muutaman urheiluseuran aloitteesta. Seurat ottivat yhteyttä Kerttulan kouluun ja halusivat kokeilla liikuntakerhoa, jota vetivät vuorotellen yhtenä keväänä. Seuraava vuonna liikuntakerhomalli esiteltiin seuraparlamentissa, ja toimintaan lähti mukaan kymmenen raisiolaista ja turkulaista urheiluseuraa.  

Toiminta alkoi kaikissa kouluissa syksyllä 2016. Kerhotoiminta on organisoitu niin, että Raision kuusi isoa pääkoulua on jaettu on jaettu kahteen ryhmään, joista ensimmäiseen kuuluu Kuloisten, Friisilän ja Kerttulan koulut ja toiseen Ihalan, Kaanaan ja Tahvion koulut. Kolmantena ryhmänä ovat Raision pienet koulut Konsa, Krookila ja Tikanmaa, joissa on vain kaksi luokkaa eikä omaa liikuntasalia. Koulut pitävät huolen siitä että jokainen oppilas pääsee johonkin kerhoon. Tällä tavoin voidaan yhteistyössä seurojen kanssa toteuttaa 15 monipuolista liikuntakerhoa heti koulupäivän jälkeen.

Friisilän koulun rehtori Sari Aaltonen vastaa Raision kerhotoiminnan organisoimisesta. Aaltonen kertoo, että urheiluseurojen ohjaamien liikuntakerhojen lisäksi kouluissa kokoontuu muitakin kerhoja. Jokaisessa koulussa on oma kerhovastaava, jonka tehtävä on huolehtia siitä että jokainen oppilas pääsee johonkin kerhoon. Koulun kerhovastaava käy luokassa esittelemässä oppilaille kerhotoimintaa ja jakaa toiminnasta esitteen kotiin vietäväksi. Kerhotoiminnasta tiedotetaan vanhemmille myös Wilman kautta. Koulun kerhovastaava pitää kirjaa siitä, missä kerhossa kukin oppilas on. Lisäksi kerhoista kerätään lasten palautteet viikoittain. Näin kerhotoiminta pysyy varmasti laadukkaana.

Raision voimamiesten aktiivi Jorma Pasanen ohjaa liikuntakerhon painitreenejä. Pasanen kertoo, että liikuntakerhossa harjoitellaan tavallisimpia painiotteita sekä tasapainoa ja ketteryyttä. Paini on ollut koululaisten keskuudessa tykätty laji ja harjoitukset uppoavat lapsiin kuin häkä, Pasanen nauraa.