Valtion urheiluseuratuki on tärkeä mutta ei yksinään riitä

Valtion jakamalla seuratuella on saatu lisää harrastajia, perustettu uusia harrastusryhmiä, koulutettu vapaaehtoistoimijoita sekä palkattu päätoimisia työntekijöitä seuroihin.

Urheiluseuroihin ja niiden tukemiseen liittyy ristiriitaisia odotuksia ja vaateita: toiminnan tulisi olla ammattimaista; se ei saisi kuitenkaan maksaa paljoa. Seuratuella on vastattu molempiin sekä lisäksi erilaisiin vaihtuviin sisällöllisiin alatavoitteisiin.

Vuosina 2013–2017 seuratoiminnan kehittämiseen on myönnetty yhteensä 20,8 miljoonaa euroa. Tukea on jaettu kaikkiaan 1 080 seuralle. Kaksi kolmannesta tuesta on mennyt seuratyöntekijöiden palkkaukseen ja kolmannes toiminnallisiin tukiin. Tuki on ollut veikkausvoittovarojen tuoton jakoa.

Lisätietoja LIKESin sivulta