Lue yleisimmät kysymykset ja vastaukset ennen leiriä. Se on osa hyvää valmistautumista leirille!

Oletko sinä tai lapsesi lähdössä leirille ensimmäistä kertaa?
Ei hätää... Ennen leirille lähtöä kannattaa kotona keskustella ja miettiä muutamia leiriin liittyviä arkisia asioita. Monet asiat herättävät kuitenkin kysymyksiä ja ennen aikaisempaa leirikokemusta ei välttämättä tiedä, miten asioihin pitäisi vaikuttaa. Olemme listanneet muutamia yleisimpiä kysymyksiä ja vastaamme niihin LiikUn henkilöstön kokemusten pohjalta.

Miten leirimaksu hoidetaan ja milloin leiri-info lähetetään osallistujille?
Leirimaksu ja mahdollinen kuljetusmaksu lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen lähempänä leiriä. Lasku on perintäkelpoinen.

Leiriopas lähetetään kaikille ilmoittautuneille ennen leiriä sähköpostiosoitteeseen, joka on annettu ilmoittautumisen yhteydessä. Leirioppaasta selviää mm. varustelista, kuljetusaikataulut, leiriohjelma ja yhteystiedot leirille.

Miten valmistautua Kesikselle jo keväällä?
Kesikselle valmistautumisen voi aloittaa jo keväällä. Tärkeintä on hyvissä ajoin varmistaa kaveri, jonka kanssa on samassa teltassa ja varmistaa lisäksi, että myös kaveri on ilmoitettu leirille! Lisäksi on hyvä sopia, kumpi ottaa teltan.

Teltassa yöpymiseen kannattaa tutustua ennakkoon. Mikset hulluttelisi ja lähtisi telttaretkelle omaan kotiisi! Kutsu leirikaverisi yökylään ja viettäkää se olohuoneeseen viritetyssä kupoliteltassa. Kun kevät on riittävän pitkällä, yöpykää yksi yö kotipihalla.

Kuinka paljon rahaa leirikioskia varten on hyvä antaa lapselle mukaan?
Ei ole mitään tiettyä summaa, joka olisi oikea antaa lapselle mukaan leirille lähdettäessä. Toivomme, että rahankäytöstä keskustellaan kotona ja summa on maltillinen. Lapsen viikkorahaa ei ole tarve moninkertaistaa leiriviikon ajaksi.

Löytääkö lapsi varmasti tarvitsemansa erikoisruokavalion ruokailutilanteessa?
Erityisruokavaliota noudattaville on varattu oma ruoanottopiste ruokalarakennuksessa, ryhmänohjaaja neuvoo leiriläisen oikealle pisteelle. Lasta voi pyytää muistuttamaan erityisruokavaliostaan ryhmänohjaajaa ennen ensimmäistä ruokailua. Jokainen leiriläinen ruokailee kuitenkin yhdessä oman ryhmänsä kanssa. Olethan muistanut ilmoittaa lapsesi erityisruokavalion ilmoittautumisen yhteydessä!

Onko lapseni leirillä hyvissä käsissä? Ovatko ohjaajat päteviä ja ensiapu-taitoisia?
Edellytämme ryhmänohjaajilta 16 vuoden ikää. Suuri osa nuorista ryhmänohjaajista toivoo saavansa itselleen ammattin lasten parista, moni opiskeleekin mm. luokanopettajaksi, lähihoitajaksi, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi jne. Ryhmänohjaajina toimii myös leiriäitejä ja -isiä, joten ohjaajien ikähaitari on laaja. Ryhmissä on aina kaksi ryhmänohjaajaa, joista toinen on täysi-ikäinen ja/tai kokenut leiriohjaaja.

Ryhmänohjaajat ovat saaneet ennen leirinalkua leiriohjaajakoulutuksen lisäksi ohjeet yleisimpiä onnettomuustilanteita varten, joita leirillä voi sattua (mm. naarmut, haavat, auringonpistokset). Leirillä on lisäksi koulutuksen saaneita ensiapuhenkilöitä, jotka päivystävät leirillä 24/7.

Leirin jälkeen kotona tai leirin aikana huomaat tavaroiden kadonneen, miten löytötavaroiden kanssa toimitaan?
Löytötavaroita kerätään leiriviikon aikana leiritoimiston eteen, josta hukkuneita tavaroita ja vaatteita voi käydä etsimässä. Arvoesineitä, kuten avaimia ja kelloja voi kysyä leiritoimistosta. Löytötavarat ovat nähtävillä vielä leirin viimeisenä päivänä tuloaukiolla, jossa leiriltä lastensa hakevien vanhempien toivotaan käyvän ennen kotiin lähtöä. Muistathan nimetä lapsesi tavarat ennen leiriä!

Leirin jälkeen löytötavarat toimitetaan Varsinais-Suomen löytötavaratoimistolle Turkuun, josta niitä voi tiedustella. Löytötavaratoimisto säilyttää löytötavaroita 3 kk tapahtuman jälkeen. Varsinais-Suomen löytötavaratoimisto Oy, Turku, Varsinais-Suomen Löytötavaratoimisto perii löytötavaroista lainsäädännön mukaisen säilytys- ja löytötavaramaksun.

Jotain tärkeää on unohtunut kotiin leirille lähdettyä. Miten pystyy ilmoittamaan kotiin ja miten unohtuneet tavarat löytyvät reippaalle leiriläiselle?
Leiriläinen saa tarvittaessa yhteyden kotiin leiritoimiston kautta. Vanhempien on mahdollista toimittaa leirin alettua unohtuneita makuupusseja tms., tulosta tulee kuitenkin ilmoittaa ennakkoon leiritoimistoon. Mikäli leirikirjeen mukana tullut ranneke on kadonnut tai rikkoutunut ennen leiriä, lapsi saa uuden rannekkeen bussista tai ilmoittautumispisteeltä leirialueella.

Saako lapsi ottaa kännykän mukaan leirille? Miten lapseen voi ottaa yhteyttä leirin aikana?
Matkapuhelimen ja kamerakännykän ottaminen leirille on kielletty. Kännykän lataus leirillä on mahdotonta ja säilyttäminen telttamajoituksessa kosteiden öiden takia hankalaa. Lisäksi tukiaseman kapasiteetti on rajoitettu.

Soitathan vain tärkeistä asioista! Otamme aina yhteyttä kotiin, jos tarve vaatii. Voit seurata päivän tapahtumia Kesiksen somesta.

Miten koti-ikävää hoidetaan ja miten sitä pyritään ehkäisemään?
Nuorimpien leiriläisten kohdalla koti-ikävä on pahimmillaan yleensä ensimmäisenä yönä. Vuosien kokemuksemme mukaan vanhempien kannustus ja tuki ennen leiriä auttaa parhaiten lasten koti-ikävää. Jos lapsen on annettu ottaa kännykkä mukaan vastoin kieltoa, saattavat iltaiset hyvän yön toivotukset vain lietsoa lapsen koti-ikävää. Ryhmänohjaajien nukutusapuna on leiriorganisaation jäseniä. Yleensä juttelu ja tulevien leiripäivien kivat tapahtumat rauhoittavat lapsen mieltä.

Miten leirillä puututaan kiusaamiseen?
Ryhmänohjaajat puuttuvat kiusaamiseen heti sitä havaitessaan. Leiriläisille painotetaan, että kiusaamisesta tulee heti kertoa ryhmäohjaajalle/aikuiselle, jotta siihen voidaan puuttua. Tarvittaessa leirin johto puhuttaa kiusaamisen osapuolia tilanteen selvittämiseksi. Lapset käyvät ensimmäisenä leiripäivänä yhteisiä pelisääntöjä läpi omissa ryhmissään. He saavat itse miettiä, mitkä asiat ovat tärkeitä leirin onnistumisen kannalta. Sovitut pelisäännöt kirjoitetaan ylös ja jokainen leiriläinen allekirjoittaa "sopimuksen". Lähes aina lapset kokevat itse tärkeäksi pelisääntökeskustelussa, että kaikki ovat kavereita keskenään eikä ketään kiusata.

Lapsellasi on säännöllinen lääkitys, onko leirillä joku rehti ja rehellinen, joka huolehtii lääkkeiden ottamisen leirin aikana? Entä jos lapsi sairastuu leirillä, miten kotiin ilmoitetaan tai miten muuten toimitaan?
Leirillä on oma ensiaputiimi, joka sekä kiertää alueella että päivystää ensiapupisteellä. Leiriensiavun johtaja tekee tarvittaessa ratkaisut suuremmista toimenpiteistä, kuten lapsen saattamisesta jatkohoitoon. Tällöin olemme luonnollisesti yhteydessä lapsen huoltajaan.

Jos lapsella on säännöllinen lääkitys ja hän pääsääntöisesti ottaa lääkkeensä itse, ryhmänohjaajat pyrkivät silti muistuttamaan heitä lääkitsemisestä. Toivomme lasten, jotka eivät itse halua tai osaa huolehtia säännöllisestä lääkityksestään leiriaikana, toimittavan lääkkeensä ensiapupisteeseen. Siellä he voivat päivittäin ottaa lääkkeensä EA-henkilön valvonnassa esim. aina ruokailuiden yhteydessä tai kun on tarve.

Uusien säädöksien myötä EA päivystyksessä ei saa jakaa lääkkeitä. Eli pyydämme vanhempia huomioimaan lasten lääketarpeet myös perustulehduskipulääkkeiden ja vastaavien suhteen.

Eli lyhyesti, leiriläisillä tulee olla omat allergia- ja kipulääkkeet mukanaan. Meillä ei ole mahdollisuutta jakaa niitä EA pisteellä enää. Edellisvuosien tapaan valvomme kyllä lasten säännöllisten lääkitysten omatoimiset ottamiset, joten siinä ei ole muutoksia.

Lapsi ei ole vielä uimataitoinen? Onko leirillä kokopäiväinen uimavalvonta?
Ryhmänohjaajalla on ilmoittautumislomakkeesta saatu tieto ryhmänsä uimataidottomista lapsista, jotka voivat uinnin ajan esimerkiksi kahlata rantaviivalla tai heille voidaan antaa vaihtoehtoista tekemistä rannassa. Ryhmänohjaajan lisäksi rannalla on aina paikalla uimavalvoja leiriorganisaation turvaryhmästä. Uintialue on rajattu merkkinarulla.

Millaiset peseytymismahdollisuudet leirin aikana on? Valvooko joku, että lapset peseytyvät säännöllisesti?
Leirialueen wc-tiloissa voi pestä kädet ja kasvot, lisäksi leiriläisten käsihygieniasta huolehditaan jokaisen ruokailun yhteydessä käyttämällä käsidesiä. Kaikilla ryhmillä on leirin aikana uintivuoro, jolloin voi peseytyä myös rannassa olevissa suihkuissa. Kesis on teltta- ja elämysleiri, ja telttaelämän luonteeseen kuuluu, että peseytymismahdollisuudet on rajalliset. Jokainen leiriläinen pääsee päivittäin joko uimaan tai suihkuun.

Teltta on lapselle uusi juttu, avustetaanko telttojen pystytyksessä? Ja miten sateeseen varaudutaan, ettei teltta ja tavarat kastu?
Leirialueella telttojen pystytyksessä auttavat ryhmänohjaajat ja 14-16-vuotiaat ohjaajaleiriläiset. Teltan pystytystä kannattaa silti harjoitella jo kotona, näin pystytte myös varmistamaan, että teltta on ehjä eikä siitä puutu osia. Teltta tulee pystyttää ryhmänohjaajan osoittamalle paikalle, jotta laissa määrätty telttojen turvallisuusväli (4 m) toteutuu ja kulku leirialueella on esteetöntä. Sateen varalta on hyvä pakata mukaan ylimääräinen telttamuovi tai pressu sekä pyykkipoikia. Telttamuovia ei kuitenkaan kannata laittaa, mikäli aurinko paistaa täydeltä taivaalta, sillä se estää kosteuden haihtumisen teltasta ja tekee teltan tukalan kuumaksi. Ryhmänohjaajat muistuttavat lapsia telttamuovien laittamisesta sateen uhatessa.


Millainen teltta leirille kannattaa ottaa?
Leirille sopii ns. peruskupoliteltta, johon mahtuu leiriläinen ja mahdolliset telttakaverit sekä matkatavarat. Älä ota huvilatelttaa leirille, myös ns. varastotelttoja ei saa ottaa leiriturvallisuuden vuoksi. Leirialueen koon vuoksi toivomme, että retkipöydät ja runkopatjat jätetään kotiin. Retkijakkara sen sijaan on hyvä ottaa mukaan!


Löydä lisää sisältöä samoista aiheista