Leiriopas

Leirioppaasta löydät kaiken tärkeän tiedon koskien leiriä. Tutustuminen oppaaseen huolella ennen leiriä, yhdessä leiriläisen kanssa, auttaa valmistautumisessa. Löydät oppaasta kaiken tarvitsemasi tiedon, jota ennen leiriä ja leirin jälkeen tulee tietää. Oppaassa jokaisella leirikokonaisuudella on omat osionsa.

Alla on luettavissa vuoden 2022 leiriopas. 

Tervetuloa leirille!