Leiritoiminnan arvot

LIIKUN LEIRITOIMINNAN ARVOT
LiikUn lasten tapahtumien perustana ovat selkeät arvot, jotka ohjaavat toimintaamme. Arvomme ovat meille tärkeitä. Teemme paljon työtä sen eteen, että ne näkyvät myös käytännön toiminnassamme nyt ja tulevaisuudessa.

TURVALLISUUS - Tapahtumissamme on turvallista 
Toimintamme kulmakivenä on turvallisuus. Huolehdimme osallistujistamme ja vapaaehtoisistamme sekä otamme huomioon heidän tarpeet. Tapahtumissa noudatetaan etukäteen tehtyä turvallisuussuunnitelmaa.

LIIKUNNAN ILO - Tapahtumissamme oppii uutta
Kannustamme lapsia, heidän vanhempiaan ja vapaaehtoisia liikunnan pariin. Toimimme yhdessä, kannustamme kokeilemaan uusia asioita ja opettelemaan uusia taitoja. Vain yrittämällä voi oppia, joten virheitäkin saa tehdä. Haluamme, että tapahtumissamme kaikki viihtyvät teemallamme ILOA LIIKKEELLÄ – LIIKUNTA ELÄMÄNTAVAKSI. 

TASA-ARVO - Tapahtumissamme vallitsee tasa-arvo
Toimintamme pohjautuu tasa-arvoon. Jokaisella on yhdenvertainen mahdollisuus liikuntaan, ja tapahtumamme ovat avoimia kaikille. Kuuntelemme ja otamme huomioon kaikkien mielipiteet – meillä saa olla myös eri mieltä. Yhteistyö ja toisen kunnioitus ovat tärkeitä voimavarojamme. 

KOHTI PAREMPAA - Tapahtumiamme kehitetään jatkuvasti
Liikunnan luotettavina ammattilaisina luomme puitteet korkealaatuiselle ja monipuoliselle liikunnalliselle yhdessäololle. Arvostamme ja tuemme palautteen antamista ja vastaanottamista. Kehitämme toimintaamme saamamme palautteen perusteella. Tapahtumiimme osallistuu vuosittain tuhansia liikkujia – määrä ei mene laadun, kasvatustavoitteiden tai eettisyyden edelle.

Otamme vastaan mielellämme palautetta, jos arvomme ja toimintamme herättävät Sinussa ajatuksia.