Vastuullisuus

Kesis on leiri, joka järjestetään luontoa kunnioittaen ja luonnon keskellä. Vastuullisuus on tärkeä aihe myös kaikessa Kesikseen liittyvässä etukäteisoperoinnissa ja toimissa itse leirillä sekä sen jälkeen.

Ympäristövastuu Kesiksellä näkyy:

 • mahdollisuuksien mukaan etäpalavereina (tiiminvetäjät tekevät leirin suunnittelutyötä läpi vuoden)
 • ruokailut Kesiksellä tapahtuvat omista astioista. Jokainen leiriläinen ja leirillä muutoin toimiva tuo tullessaan omat astiat, astiapussin ja pyyhkeen, joilla astiat kuivataan.
 • ruokaa on tarjolla riittävästi, mutta muistutellaan ottamaan ensin harkiten - lisää voi aina hakea
 • jos ruoan mitoitus on reilua, ylimääräinen ruoka jaetaan käytettäväksi - ei roskiin. Vuonna 2022 lahjoitettiin iso määrä jäljelle jäänyttä ruokaa seurakunnan diakoniatyön kautta jaettavaksi 
 • liikuntalajit ovat leiripaikalla Ahtelassa - kulkuneuvoja ei käytetä lajeihin siirryttäessä
 • Kesikselle on bussikuljetusmahdollisuus sekä leiriohjaajille että leiriläisille
 • opasteet ja kyltit on tehty kestäviksi, jotta ne palvelet uudelleen vuodesta toiseen

Sosiaalinen vastuu Kesiksellä näkyy:

 • yhteisöllisyytenä - olemme kaikki yhtä suurta perhettä
 • reilu peli - yhteiset pelisäännöt tehdään leiriläisten ajatuksia kuuntelemalla heti leirin alussa
 • yhdenvertaisuutena - emme hyväksy häirintää tai syrjintää -asioihin puututaan hanakasti
 • kaikille avoimen leirin toteuttamisena
 • huomioimme yhteistyökumppaneita markkinoinnissa sovitusti

Taloudellinen vastuu Kesiksellä näkyy:

 • leirimaksuissa - yhteistyökumppanit TOK ja TS tarjoavat asiakkailleen alennusta leirin hinnoista
 • leirimaksuissa kuljetusten osalta - yhteistyökunnat tarjoavat bussikuljetuksen leirille kuntalaisille (Aura, Humppila, Marttila, Oripää ja Pöytyä)
 • hintaportain - aikaisemmalla ilmoittautumisajankohdalla on mahdollisuus säästä
 • leirillä tarvittavien tavaroiden ja välineiden hyvänä huoltona ja hoitona - niitä käytetään useissa tapahtumissa ja leireillä