Tuomalla liikkuminen osaksi koulupäivää voidaan lisätä oppilaiden fyysistä aktiivisuutta, edistää oppilaiden tiedollista toimintaa, oppimista, kouluviihtyvyyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä parantaa koulun työrauhaa. Aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät koskevat koko kouluyhteisöä.

LiikUn kehittämistyön päämääränä on mahdollistaa peruskouluikäisille lapsille tunti liikettä koulupäivän ja tunti iltapäivän aikana sekä luoda tätä kautta mahdollisuuksia innostua liikunnasta ja urheilusta.

  • Innostamme uusia kouluja mukaan Liikkuva koulu ohjelmaan ja tuemme kehittämistyötä tekeviä kouluja toiminnan vakiinnuttamisessa
  • Tarjoamme asiantuntija-apua kehittämistyön suunnitteluun ja toteutukseen
  • Sparraamme kouluja, koulukohtaisesti tai yhdessä useampien koulujen kesken
  • Tarjoamme koulutusta sekä oppilaille että opettajille
  • Koordinoimme Lounais-Suomen Liikkuva koulu -verkostoja koulujen yhdysopettajille ja Liikuva koulu -koordinaattoreille
  • Tarjoamme liikuntatapahtumien suunnittelu - ja toteutusapua
  • Lisäksi LiikU tuottaa liikunta- ja hyvinvointipalveluita työyhteisöille

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä arjestanne aktiivisempi!