7-17-vuotiaille suositellaan vähintään 60 minuutin päivittäistä monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikuntaa, ottaen huomioon ikään sopiva toteutustapa. On tärkeää välttää runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa.

Lähde: UKK-instituutti

Esimerkki liikkumissuosituksen täyttymisestä:

Päivittäinen liikkuminen voi koostua pienistä jaksoista, joista suurimman osan tulisi olla kestävyystyyppistä liikuntaa. UKK-instituutin johtaja, tohtori Tommi Vasankari, selventää, että reipas tai rasittava liikunta käsittää aktiviteetin, jossa syke kohoaa, hengitys nopeutuu ja hikoilu lisääntyy.

Suositusten painotus on monipuolisessa liikunnassa, joka samalla edistää liikuntataitojen kehittymistä. Lihaskuntoa ja luustoa vahvistavia harjoituksia, kuten erilaiset hypyt, tulisi toteuttaa vähintään kolme kertaa viikossa. Lisäksi suosituksissa korostetaan riittävän unen ja palautumisen merkitystä, sekä liikunnan positiivista vaikutusta kognitiivisiin taitoihin ja koulumenestykseen.

Arvioi nettisovelluksen avulla liikutko riittävästi

Lue lisää UKK-instituutin verkkosivuilta

LiikU edistää liikkumissuosituksien toteutumista

LiikU vahvistaa liikkumissuosituksien noudattamista eri tavoin. Valitettavasti vain osa nuorista saavuttaa päivittäisen 60 minuutin liikuntatavoitteen. Esimerkiksi viidesluokkalaisista vain 41 % täyttää tämän tavoitteen. Yläasteikäisillä liikunnallisesti aktiivisten osuus laskee jopa 10-20 %:iin. LiikU levittää suosituksia ja tukee lasten ja nuorten liikunnallisuutta monin keinoin. Organisaation keskeinen ajatus on innostaa ilon kautta liikkumiseen, mikä heijastuu myös uusiin suosituksiin.

Lapsen lähipiirillä – ystävillä, perheellä, varhaiskasvattajilla ja opettajilla – on tärkeä tehtävä nuoren liikunta-aktiivisuuden herättämisessä.


Löydä lisää sisältöä samoista aiheista