Tutkimus ja kehitys liikuntapaikkojen osalta ovat avanneet merkittäviä mahdollisuuksia ala- ja yläkouluympäristöjen kehittämiselle. Valtakunnallinen lähiliikuntapaikkaselvitys on tuonut esiin tärkeän tosiasian: koulujen pihat ja sisätilat ovat keskeinen paikka, jossa voidaan innostaa nuoria liikkumaan ja lisätä fyysistä aktiivisuutta heidän päivittäisessä arjessaan.

Kouluympäristön kehittäminen tarjoaa nopean ja käytännönläheisen tavan edistää liikuntaa koulupäivän aikana. Koulupihojen ja sisätilojen suunnitelmallinen parantaminen ei ainoastaan luo mahdollisuuksia aktiivisemmalle elämäntavalle, vaan myös rohkaisee nuoria liikkumaan enemmän myös vapaa-ajallaan. Hyvin suunniteltu liikuntaympäristö voi toimia houkuttelevana lähiliikuntapaikkana, joka edistää alueen yhteisöllisyyttä ja terveyttä.

Kehittämällä liikuntaolosuhteita kouluympäristöissä voimme luoda innostavan ja terveyttä edistävän ympäristön, joka tukee nuorten fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia niin koulupäivinä kuin niiden ulkopuolellakin.


Löydä lisää sisältöä samoista aiheista