Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Liikkuva opiskelu: Aktiivisen oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen

Liikkuva opiskelu -ohjelma on suunniteltu edistämään aktiivista opiskelua ja hyvinvointia toisella asteella ja korkeakouluissa. Ohjelman tavoitteena on lisätä liikkumista ja samalla vahvistaa opiskelukykyä, joka kytkeytyy opintojen sujuvuuteen, yleiseen hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn. Ohjelmaan osallistuminen on täysin maksutonta, ja sen vaikutukset ovat monipuolisia ja merkityksellisiä.

Aktiivisen opiskelupäivän edut ovat laajat ja monitahoiset:

Opiskelijoiden opiskelukyky paranee, ja heidän viihtyvyytensä lisääntyy. Oppiminen tehostuu, ja keskittyminen vahvistuu. Osallisuus yhteisössä kasvaa, ja yhteisöllisyyden tunne vahvistuu. Istumisen ja paikallaan pysymisen haitalliset vaikutukset terveydelle vähenevät. Opiskelijoille kehittyy paremmat opiskelu- ja työergonomiataidot. Lopulta opiskelijat siirtyvät jatko-opintoihin tai työelämään entistä toimintakykyisempinä yksilöinä.

Liikkuva opiskelu -toimintaa tuetaan monin eri tavoin:

Opiskeluympäristö suunnitellaan aktiivisuutta tukevaksi. Toiminnalliset opiskelumenetelmät integroidaan oppitunneille. Opetuksen aikana järjestetään säännöllisiä aktiivisuustaukoja. Liikuntatilojen käyttö sallitaan myös opetuksen ulkopuolella. Opiskelijat kannustetaan käyttämään lihasvoimaa opiskelumatkoilla.

Tavoitteemme on luoda opiskeluympäristö, joka tukee liikkumista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Yhdessä pyrimme varmistamaan, että opiskelijoilla on parhaat mahdolliset edellytykset menestyä opiskelussaan ja siirtyä saumattomasti tulevaan työelämään. Liikkuva opiskelu ei ole pelkästään ohjelma vaan myös elämäntapa, joka luo vankan perustan terveelle ja aktiiviselle tulevaisuudelle.

Aktiivisuuden lisääminen tukee oppimista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Liikkumista lisäämällä voidaan vahvistaa opiskelu- ja työkykyä, sekä vähentää tuki- ja liikuntaelinoireita https://www.liikkuvaopiskelu.fi/

Rekisteröityminen

Kaikki aktiivisen toimintakulttuurin kehittämisestä kiinnostuneet oppilaitokset voivat rekisteröityä maksutta mukaan Liikkuva opiskelu- sivustolta löytyvällä rekisteröitymislomakkeella. Rekisteröityneille oppilaitoksille tarjotaan tietoa ja tukea toiminnan kehittämiseksi.

Nykytilan arviointi

Nykytilan arviointioppilaitoksille- työkalu auttaa arvioimaan lähtötilanteen sekä valitsemaan oikeat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Työkalun avulla arvioidaan, mikä on Liikkuva opiskelu -toiminnan nykytilanne oppilaitoksessa. Vastauksista saa visuaalisen koosteen. Kehittymistä voi seurata käyttämällä työkalua esimerkiksi lukuvuosittain. Työkalu on maksuton rekisteröityneille oppilaitoksille.