Halikon lukiossa halutaan kehittää Liikkuva opiskelu-toimintaa

Liikkuva koulu hyvinvoinnin vuosikello -työpaja on suunniteltu jatkumoksi koulujen Liikkuva koulu toiminnalle. Työpajan tavoitteena on tukea koulujen pitkäjänteistä kehittämistyötä ja toiminnan jatkuvuutta sekä jäsentää liikkuvaa kouluarkea konkreettisin keinoin.

Tämä työpaja on nyt räätälöity myös toiselle asteelle soveltuvaksi. Työpaja pilotoitiin Halikon lukiossa.

Tärkeä osa Liikkuvaa opiskelua on opiskelijoiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet. Opiskelijoita tulee kuulla, millainen liike ja toiminnallisuus edistää heidän hyvinvointiaan opiskelupäivän aikana. Kehittämistyötä tulee tehdä yhdessä -opiskelijat ja oppilaitoksen henkilökunta.

Halikon lukion toiminnasta kertoivat oppilaskunnan hallituksen jäsenet.

- Lukion oppitunnit ovat 75 minuutin mittaisia ja välitunnit saattavat olla viiden tai kymmenen minuutin pituisia, käytännössä vain siirrytään seuraavaan luokkaan, kertovat Halikon lukion oppilaskunnan jäsenet.

- Oppitunneilla istutaan ja opiskellaan, he jatkavat.

Halikon lukion hyviksi jutuiksi opiskelijat sanovat hyvän opetuksen ja hyvät opettajat. Lisäksi lukio on sopivankokoinen, ryhmäkoot eivät ole liian suuria, yhteishenki on hyvä ja sen, että kaikki ihmiset tuntevat toisensa. Hyvä yhteishenki onkin mahdollistanut monenlaiset yhteiset tapahtumat, jotka ovat tuoneet vaihtelua ja yhteisöllisyyttä opiskeluarkeen. Tällaisina tapahtumina opiskelijat mainitsevat erilaiset turnaukset (sähly, lentopallo ja pesäpallo), puurojuhlan, maastopäivät ja pääsiäisen liepeille ajoittuvan munajahdin. Myös joitain liikuntavälineitä on hankittu yhteiseen käyttöön.

Opiskeluarki on kuormittavaa ja taukojakin tarvitaan. Halikon lukiossa päivän katkaisee pitkä ruokailutauko. Ruokailu on puolen kilometrin päässä oppilaitoksesta, ja matka taitetaan pääsääntöisesti kävellen. Ruokatauko mahdollistaa samalla myös pienen happihyppelyn raittiissa ilmassa. Lisäksi aikaa jää vielä pieneen omaan taukoonkin.

Halikon lukiossa on aktiivinen tiimi, jotka haluavat yhdessä muun henkilökunnan kanssa kehittää oppilaitoksensa Liikkuva opiskelu -toimintaa. Kolmituntisessa työpajassa pohdittiin fyysisen aktiivisuuden merkitystä oppimiseen ja hyvinvointiin.  - Miten luodaan liikuntakulttuurinen ja -pedagoginen ympäristö ja tilanne, joka tukee opiskelijan oppimista, hyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta?

 

Opettajat kokivat kaipaavansa konkreettisia vinkkejä, miten esim. tauottaa 75 minuutin mittaista oppituntia tai integroida toiminnallisuutta oppitunneille. Koulutuksessa käytettiin erilaisia toiminnallisia menetelmiä, jotka opettaja pystyy, soveltaen, ottamaan käyttöönsä omassa työssään.

Työpajan fokus oli hyvinvoinnin vuosikellon työstämisessä. Tässä pohjana käytettiin nykytilan arviontia. Moni asia, mm. tapahtumat, on Halikon lukiossa jo liikkumisen tiimoilta hienolla mallilla, joten ne käytänteet pysyvät jatkossakin toiminnassa mukana. Opettajat pohtivat pienryhmissä myös kehittämiskohteita, joita voitaisiin lisätä hyvinvoinnin vuosikelloon. Intoa ja motivaatiota oli ja pienryhmien tuotoksista saatiin riittävästi tietoa, mihin suuntaan Halikon lukion Liikkuvaa opiskelua jatkossa kehitetään.

 

Hyvinvoinnin vuosikello -työpaja toiselle asteelle

Teemasisällöt ovat

  • Nykytilan arvio hyödyntäminen Liikkuvan opiskelun kehittämisessä
  • Toiminnallinen oppiminen työkaluna
  • Tutkimusfaktat toiminnan perustana
  • Opiskelijoiden osallisuus Liikkuvassa oppilaitoksessa
  • Vanhempien osallisuus (tietoisuus asiasta) Liikkuvassa oppilaitoksessa
  • Oppilaitoksen oman hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden vuosikellon pohdinta ja sen laatiminen