Jokainen on hyvä liikkuja!

Syksyn ensimmäisissä Liikkuva koulu verkostotapaamisissa oli pääteemoina oppilaan itsetunnon tukeminen liikunnan keinoin sekä ajatusten ja ideoiden vaihto Liikkuvassa kouluarjessa. Vallitseva tilanne tekee työstä haastavampaa ja samalla hyvinvoinnin sekä liikkumisen merkitys nousee arvoon arvaamattomaan. Miten turvata liikkuminen, fyysinen aktiivisuus ja hyvinvointi rajoitetussa kouluarjessa? Yhdessä jaettiin ideoita ja toimintamalleja sekä buustattiin uutta henkeä Liikkuvaan kouluarkeen.

Niina Merta-Kaisjoki Lapin koulusta kertoi Rauman tutoropettajamallista. Tässä mallissa Niina toimi toiminnallisen oppimisen tutoropettajana ja aluksi kiersi kaikissa Rauman kouluissa. Sen jälkeen malli muuttui ja tutoropettajan voi pyytää haluttuna ajankohtana tekemään yhteistyötä.

Toiminnallisen oppimisen tutoropettajamallin tavoitteena on tukea ja tehdä yhteistyötä opettajien kanssa opetuksen toiminnallistamisen tiimoilta. Kaikille toiminnallinen oppiminen ei ole välttämättä omalla mukavuusalueella tai se tuntuu työläältä, joten samanaikaisopettajuus tutoropettajan kanssa vankistaa omalla tavallaan aktiivisempaa koulupäivää.

 

Marko Viitanen Olympiakomiteasta esitteli liikunnallisuuden palapelimallia. ”Yhteisenä tavoitteena meillä opettajilla ja urheilun ja liikunnan parissa toimivilla on tukea lapsen ja nuoren hyvän liikunnallisen itsetunnon kehittymistä ja poistaa esteet liikunnan tuomien hyötyjen tieltä”.

”Suomen kehittyvässä harrastamisen mallissa korostuu harrastusten sujuva toteuttaminen koulupäivän yhteydessä sekä koordinoitu hyvä yhteistyö eri toimijoiden välillä. Monissa pitkälle asioita edistäneissä kunnissa sekä Liikkuva koulu -ohjelmaan kuuluvissa kouluissa onkin jo selkeät harrasteaukot, joissa aamuisin tai iltapäivisin on mahdollisuus suunnitellusti harrastaa. Osalla paikkakunnista on myös ratkottu ja järjestetty mm. oppilaiden välipalat ja kyyditykset harjoituspaikoille. Onnistuneita malleja ja kokemuksia on paljon, Marko kertoo.”