Liikunnan edistäminen osa Liedon kuntastrategiaa

Sivistyspalveluiden toimialajohtaja Laila Mäkelä kertoo, että osana Liikkuva Lieto-strategiaa on terveysliikuntasuunnitelma, joka on rakennettu ikäryhmittäin. Tämän lisäksi olosuhdesuunnitelmaan on kirjattu kaikki liikkuvat koulut ja päiväkodit. Tarkoituksena Liedossa on, että liikunnan edistämistoimet nivotaan osaksi opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmaa, jolloin ne eivät jää irrallisiksi hankkeiksi. 

Laila Mäkelä kertoo, että Liedossa on panostettu voimakkaasti lähiliikuntapaikkoihin. Esimerkiksi Taatilan kouluun on rakennettu parkour-alue, Littoisten koulusta löytyy monitoimiareena sekä pumptrack-rata. Keskuspuiston liikuntapuistoon on hankittu jokaiselle ikäryhmälle omat lähiliikuntalaitteet. Lähiliikuntapaikat suunnitellaan Liedossa oppilaskuntien ja kuntalaisten toiveiden mukaisesti. Liedossa ollaan panostettu koulujen ja terveystoimen väliseen yhteistyöhön sekä kehitetty erilaisia liikuntaan rohkaisemisen strategioita. Käytössä on esimerkiksi kaveri-liikunta, jossa aikuinen tai lapsi pyytää omaa kaveriaan mukaan liikkumaan. Kouluissa myös välituntiliikuttajat sekä oppituntien aikana opettajat liikuttavat koululaisia säännöllisesti. 

Laila Mäkelä toteaa, että liikunta ehkäisee lasten yksinäisyyttä ja kiusaamista erittäin hyvin. Hän onkin tyytyväinen siitä, että päättäjätasolla liikunnan edistämiseen suhtaudutaan erittäin myönteisesti ja toimintaa toteutetaan suunnitelmallisesti kuntastrategian kautta. Lieto onkin saanut Suomen perheliikuntamyönteisin kunta-palkinnon kiitokseksi pitkäjänteisestä työstään. 

Myös Liedon kouluissa panostetaan liikuntaan. Ilmaristen Yhtenäiskoulun rehtori Pekka Teittinen kertoo, että osan vuodesta lukujärjestykseen on laitettu on pitkä liikuntavälitunti. Yhdeksäsluokkalaisille on tarjolla syksyisin valinnainen liikunnanohjauksen kurssi, jonka käyneet oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat välituntiliikuntaa kaikille koulun oppilaille ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan. Kurssin opettaja koordinoi ohjausvuoroa ja innokkaimmat oppilaat jatkavat välituntiliikunnan ohjaamista myös kevätkaudella.

Koulussa järjestetään tukioppilaiden toimesta liikunnallisia tempauksia pitkin vuotta. Tämän lisäksi oppilailla on aina mahdollisuus käyttää erilaisia liikuntavälineitä välitunnin aikana. Teittinen kertoo, että tärkeintä on liikunnan mahdollistaminen. Esimerkiksi koulun entinen ATK-luokka on muutettu kuntosaliksi. Tämän lisäksi Liedon kaikissa kouluissa on käytössä välituntiliikuttajat.

Liedon kouluissa on myös otettu käyttöön toiminnalliset oppitunnit, joilla oppilaat pääsevät liikkumaan opiskelun lomassa. Vinkkejä toiminnallisiin oppitunteihin Liedossa on haettu LiikUn koulutuksista. Lisäksi käytössä ovat malliliikuttajat alakouluissa sekä erilaiset opiskelu- ja rastipisteet ympäri koulua, jolloin oppilaat saavat liikkua oppituntien aikana. Teittinen toteaa, että nuoremmat oppilaat liikkuvat luontevasti kunhan tarjolla on liikuntavälineitä. Vanhempia opiskelijoita taas pitää vähän rohkaista liikkumaan, mutta toiminnassa pitää olla vapaus valita itselleen mieleistä tekemistä.