Korona-aika ajaa koululaiset ruutujen ääreen ja lisää paikallaanoloa -entisestään

Kaikista materiaalisista eduistaan huolimatta paikoillaan pysyvä elämä  on tehnyt meistä kireitä ja tyytymättömiä.

-Carl Sagan-

 

Lähtötilanne ennen tämän koronakurimuksen aiheuttamaa tilannetta: ”Lapset ja nuoret puolestaan ovat paikallaan istuen tai makuulla keskimäärin puolet valveillaoloajastaan ja liikkuvat vähintään reippaasti vajaat kaksi tuntia päivässä. Paikallaanolon aika lisääntyi iän myötä, ja arkipäivinä liikuttiin enemmän kuin viikonloppuisin. Vähän liikkuvilla lapsilla merkittävä osa liikkumisesta arkisin tapahtui koulupäivän aikana.”
(Lähde: https://minedu.fi/-/istuminen-ja-muu-paikallaanolo-tayttavat-suomalaisten-paivan)

Istuminen ja paikallaanolo on lisääntynyt kuluneena vuonna merkittävästi, kun opiskelu, vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa ja ajanvietto on siirtynyt erinäisten teknologialaitteiden taakse.  Siinä missä se on pelastanutkin meidät monelta -onhan se mahdollistanut kuitenkin opiskelun ja ihmisten välisen kanssakäymisen. Kuitenkin kolikolla on kääntöpuoli -perin merkittäväkin. Ihminen on luotu aitoon vuorovaikutukseen (face to face) muiden ihmisten kanssa ja liikkumaan lihasvoimin. Alkaa kysyä todellista turnauskestävyyttä, kun aloitetaan jo toista vuotta rajoitusten ja etäilyn tuskatuttavassa oravanpyörässä.

Opettaminen etänä on haastavaa. Yhtä toimivaa metodia tai mallia ei ole. Riippuu oppiaineesta, oppijoiden iästä, kehitystasosta, oppimiskyvyistä ja mahdollisista oppimisen haasteista. Opettaja tekee työtään omalla persoonallaan, jossa vuorovaikutus ja oppimistilanteen tunnelma oppijoiden kanssa ovat keskeisessä asemassa. Kylmä ja tunteeton tietokoneen ruutu vie ne.

Onko etäoppituntien avulla opiskelu pakollista suorittamista, jossa opetuksen laatua ei uskalla ajatellakaan? Jokainen pystyy lukemaan ääneen oman tekstiä pursuavan esityksensä diat. Lienee verrattavissa ammoisten aikojen kalvosulkeisille. Onko sellainen opettamista? Onko se ihan oikeasti sellaista toimintaa, joka mahdollistaa oppijoille vahvan muistijäljen käsitellystä oppiaineksesta?

Tauottaminen on yksi keino pitää etäopiskeluaika vireystilan, jaksamisen, hyvinvoinnin ja ennen kaikkea oppimisen kannalta hyvänä. LiikU tarjoaa peruskoulujen henkilökunnalle kahden tunnin kattavan ja käytännönläheisen koulutuksen: Tauoilla energiaa koulupäivään. Saat valmiita ideoita, vinkkejä ja linkkejä, miten elävöittää ja tauottaa etäoppitunteja. Näinä aikoina järjestämme koulutuksen etänä.

Tilaa koulutus tästä

Ajankohtaista