Lasten Liike tuo koululaisten iltapäiviin liikettä Ulvilassa

Lasten hymynaamat antavat välittömän palautteen koulupäivän päätteeksi järjestetyn liikuntakerhon onnistumisesta. Tämä on kivaa!

 

Ulvilassa käynnistyivät syyskuussa jokaisella alakoululla Olympiakomitean yritysyhteistyökumppaneiden tuella rahoittamat Lasten Liike liikuntakerhot, jotka ovat monen eri tahon yhteinen ponnistus saada liikettä lasten iltapäiviin.

Idea liikuntakerhosta rantautui Ulvilaan LiikUn kautta syksyllä 2018. LiikU on ollut mukana luomassa Ulvilaan sopivaa mallia koko prosessin ajan. Nyt toiminnassa aloittivat kymmenen seuraa ja seitsemän koulua. Seurojen ohjaajat kiertävät kouluissa kerran viikossa tutustuttamassa oman lajinsa saloihin.

Liikuntakerhojen koordinoinnista ja rahoituksen hakemisesta on ottanut kopin Ulvilan Pesä-Veikot.

– Lapset ovat olleet iloisia ja reippaita. Vaikka joka kerta ei olisi oma laji, niin ryhmähenkeä on silti ollut hienosti. Lapset antavat kerhon päätteeksi välittömän palautteen hymynaamoilla, jonka kerho-ohjaaja kirjaa Suomi-sporttiin. Myös vetäjät ovat olleet mukana aivan sata lasissa, Ulvilan Pesä-Veikkojen puheenjohtaja Jussi Väkiparta iloitsee.

Lapset ovat kerhoissa nauttineet Väkiparran mukaan ennen kaikkea pelaamisesta ja vapaasta liikunnasta, jossa ohjaaja ei tarkasti sanele, mitä tehdään.

Yhteistyötä isosti

Käytännön asioiden hoitamisesta, kuten palaverien sekä tilojen järjestämisestä, on vastannut Ulvilan kaupungin vapaa-aikatoimi. Vapaa-aikapäällikkö Markku Nevala kertoo, että yhteistyötä seurojen kanssa on tehty aiemminkin.

– Vapaa-aikatoimi on järjestänyt keväällä Lasten elämyspäivän, jossa seurat ovat olleet esittelemässä toimintaansa. Seuroilta on myös ostopalveluna hankittu toimintaa kerhoihin ja kouluille. Vastaavaa ei ole kuitenkaan tässä muodossa järjestetty, Nevala sanoo.

Liikettä jokaisen päivään

Liikuntakerhojen tavoitteena on tarjota liikuntamahdollisuuksia myös niille lapsille, jotka eivät harrasta mitään liikuntaa. Toiminnan suosiosta kertoo se, että kaikkia halukkaita ei pilottivaiheessa ole pystytty ottamaan mukaan. 

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, että puheiden lisäksi saadaan oikeita tekoja. Lasten liikkumattomuus on Suomessa iso ongelma. Jos nyt oppilaat syttyvät johonkin lajiin, saadaan heidät toivottavasti harrastamaan elinikäisesti liikuntaa, Ulvilan kaupungin sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsä toivoo.

Vepsä pitää koulujen iltapäiviä loistavina paikkoina lisätä liikuntaa. Koulujen rehtorit ovat Ulvilassa tehneet ison työn raivatessaan lukujärjestyksistä tilaa kerhotoiminnalle. Tulevaisuuden toiveissa on saada mukaan myös yläkoululaisia.