Antti Blom: Liikkuva koulu ei lopu

 

 

Liikkuva koulu oli yksi edellisen hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Onko Liikkuva koulu nyt siis ohi?  

”Liikkuva koulu on nykyisenkin hallituksen ohjelmalistalla. Sitä halutaan laajentaa kaikkiin ikäryhmiin Liikkuva Suomi -ohjelmalla. Ohjelmalla halutaan yhdenmukaistaa eri liikunnanedistämisohjelmien toimintaa, tiivistää yhteistyötä ja tavoittaa entistä laajempi ihmisjoukko”, Liikkuva koulu -seminaarissa Turussa puhunut ohjelmajohtaja Antti Blom kertoo.   

Liikkuva koulu -ohjelmalla on tähän asti tavoitettu noin miljoona ihmistä. Peruskouluikäisistä mukana on yli 90 %, opiskelijoista ja varhaiskasvatuksessa olevista noin puolet. Seuraavaksi Liikkuva koulu -ohjelman toteutuksessa hyviksi havaitut toimintamallit kuten vaikutusten seuranta halutaan ulottaa myös aikuisväestöön ja ikäihmisiin Liikkuva Aikuinen ja Ikiliikkuja -ohjelmien avulla.  

Työ jatkuu 

Antti Blom korosti puheessaan työn jatkamisen tarvetta, jotta ohjelmakaudella luodut hyvät käytänteet jäävät kouluihin elämään.  

”Tärkeintä on nyt varmistaa vastuuhenkilöiden asema kunnissa ja kouluissa – heistä on pidettävä huolta”, Blom muistuttaa.  

On selvää, että jatkossakin toimintaan tarvitaan jonkin verran rahoitusta, sillä mitkään investoinnit eivät ole ikuisia. Pallot kuluvat ja välineitä pitää uusia. Vastuuopettajien korvaus on myös ratkaistava. Silti toimintakulttuurin ylläpitäminen ei aina ole ison rahan kysymys.  

”Toimintaa täytyy kehittää systemaattisesti. Hyvä keino tähän on nykytilan arviointityökalu. Koulujen ja kuntien tulee pitää kiinni pysyvistä kiintopisteistä. Näitä ovat vastuuhenkilöt, yhdessä sovitut vastuulliset käytännöt kuten rehtorikokoukset, poikkihallinnollinen yhteistyö, selkeät ja läpinäkyvät roolit sekä vuosisuunnitelmat”, Blom luettelee.  

 

Rahoituslähteitä löytyy 

Liikkuva koulu -ohjelmassa on korvamerkittyä rahaa tällä hallituskaudella Liikkuva opiskelu -ohjelmalle eli toiseen asteen oppilaitoksille ja korkeakouluille. Vaikka peruskouluille ei vastaavaa rahaa ole saatavana, on avustuksia kuitenkin jaossa koulutuksen kehittämiselle ja liikunnan edistämiselle yleisesti. Niiden kautta voi hakea avustuksia myös Liikkuva koulu -toimintaan. Harrastustoimintaan niin sanottu Suomen malli, jossa harrastaminen tuodaan koulupäivän yhteyteen, avannee myös merkittäviä rahoitusmahdollisuuksia. Blom kehottaa tutkimaan tarkemmin seuraavia ohjelmia ja rahoituslähteitä:  

  • Valtionavustukset innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen  

  • Opetushallituksen kerhotoiminnan avustukset 

  • Peruskoulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma 

  • Liikkuva aikuinen ja Liikkuva työelämä -ohjelmat 

  • Liikkuva opiskelu -ohjelma 

  • Valtionavustukset opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksiin 

  • Paikalliset yritykset ja säätiöt 

Teksti ja kuva Maija Arosuo