Liikkuva koulu –ohjelman kehittämisavustukset peruskouluille lukuvuodelle 2017 - 2018

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) julistaa haettavaksi valtionavustukset hallitusohjelman (2015) kärkihankkeen ”Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin” toimenpiteen ”Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva koulu -hanke valtakunnalliseksi” toimeenpanoon lukuvuodelle 2017 - 2018. 

Kehittämisavustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset koulutuksen järjestäjät peruskouluihin kohdentuvaan toimintaan. Yksittäisille kouluille ei suoraan myönnetä avustuksia. Avustuksia voivat hakea sekä uudet hankkeet että aiemmin käynnistyneet jatkohankkeet. Hakemukset toimitetaan aluehallintovirastoille.

Hakuaika

Hakuaika alkaa 23.1.2017 ja päättyy 10.3.2017 klo 16:15.

Lue lisää Opetus- ja kulttuurimisteriön sivuilta