Naantalissa seuratuki edistää koulujen ja seurojen välistä yhteistyötä

Naantalilaiset urheiluseurat ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöltä 15000 euroa seuratukea matalan kynnyksen liikuntapalveluiden järjestämiseksi. Yhteistyötä tehdään tiivisti mm. Naantalin liikuntapalveluiden kanssa. Avustus on päätetty kohdentaa lapsiin ja nuoriin. Tavoitteena on kehittää erityisesti perusliikuntataitoja, jotka ovat kaiken lajiharjoittelun perusta. Toiminnan sisältö on suunniteltu kaikkien hankkeessa mukana olevien seurojen lajit huomioiden.

 - Naantalissa halutaan että kaupunki ja urheiluseurat tekevät pitkäjänteisesti yhdessä työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen, sillä hehän ovat meille kaikille tärkeitä, kertoo Naantalin vapaa-aikatoimen sihteeri Maija Puolakanaho. Seuratuen avulla kehitetyn toiminnan tavoitteena on, että kaikki lapset ja nuoret saavuttavat riittävät motoriset taidot

Naantalissa kehitettiin kaksiosainen, innovatiivinen ja lapsilähtöinen tuntimalli perusliikuntaitojen oppimiseksi. Motorisia taitoja harjoitellaan HarrasteRalliksi nimetyssä osiossa kun taas välineenkäsittelytaitoihin perehdytään HarrasteKarusellissa. Harrasterallin ja -Karusellin käyvät kaikki oppilaat esikoululaisista kakkosluokkalaisiin. Toiminnassa syntyneet hyvät käytännöt kootaan käsikirjaksi aamu- ja iltapäiväohjaajien käyttöön, millä varmistetaan toiminnan jatkuvuus.

Kun perusliikuntataitoja on harjoiteltu, pääsevät oppilaat toisen hankekauden aikana tutustamaan eri liikuntalajeihin paikallisten urheiluseurojen järjestämien lajikokeilujen kautta. Lajikokeilut toteutetaan myös 4.- 6.-luokkalaisille sekä yläkoululaisille. Näin kaikki naantalilaiset lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden löytää itselleen mieluisan harrastuksen. Ensi kesänä järjestetään monilajileiri ja syksyllä kouluvuosi alkaa lisäksi hyperpäivä-tapahtumalla, jossa liikuntaharrastuksiin ja seuratoimintaan pääsee tutustumaan monipuolisesti.

HarrasteRallin on suunnitellut liikunnanohjaaja (AMK) ja tanssipedagogi Heidi Suominen, joka myös ohjaa tunnit. Toiminnan lähtökohtana on kehotietoisuus, oman kehon kokemuksellisuuden ja potentiaalin löytäminen sekä sisäisen liikuntamotivaation herättäminen. Lapset tutkivat HarrasteRallissa, kuinka oma keho toimii ja mihin kaikkeen se pystyy. Tunnit rohkaisevat oman kehon rohkeaan käyttöön sekä mielikuvituksen ja luovuuden hyödyntämiseen.

- ”Aivan paras liikkatunti” on ollut lasten tyypillinen palaute harrasterallin jälkeen, Heidi Suominen iloitsee, ja kertoo että aloite lasten perusliikuntataitojen keskittymiseen on tullut koulumaailmasta. Onneksi uudet opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat tukevat kehon kokemuksellisuutta ja kehotietoisuuden painottamista liikunnassa, Suominen toteaa. 

Ajankohtaista