Nykytilan arviointi toiminnan tukena

 

Antti Blom: Hyödyntäkää nykytilan arviointia 

Liikkuva koulu –ohjelmiin kuuluu Nykytilan arviointi –työkalu. Työkalu auttaa koulua valitsemaan oikeat kehittämiskohteet ja kuntaa koordinoimaan toimintaa.  

Nykytilan arviointi on menetelmä, jossa koulut voivat itse arvioida, kuinka hyvin Liikkuva koulu -ohjelman eri osa-alueet toteutuvat omassa koulussa.  

” Hyödyntäkää tätä työkalua, se on tehty teitä, eikä ulkopuolisia varten”, kehottaa Liikkuva koulu -ohjelmajohtaja Antti Blom Turussa pidetyssä Liikkuva koulu seminaarissa.  

Antti Blom vertaa nykytilan arviointia penkkipunnerrukseen. Jos vuosittain kokeilee, montako menee, tietää itse, missä kunnossa on. Sitten on helppo arvioida onko suunta oikea, vai pitääkö tehdä lisää toimenpiteitä.

  

Nykytilan arviointi -työkalu näyttää selkeästi, mihin suuntaan kehitys on menossa.  

Suurin hyöty nykytilan arvioinnista Blomin mukaan koituu kouluille itselleen, eikä sitä tulisi nähdä byrokraattisena pakkopullana tai raportointina ylöspäin. Toiminnan tutkiskeleminen samoilla kriteereillä vuosittain systematisoi kehitystyötä. Oman aikajanansa lisäksi koulu pystyy vertaamaan tuloksiaan myös alueen muihin toimijoihin ja valtakunnallisesti. Kun kunnasta tietty määrä kouluja on vastannut, kunta saa kuntakohtaisen palautteen, Blom lupaa. Paras tapa olisi tehdä arviointi tiiminä kerran vuodessa. Keväällä tehty arviointi hyödyttää seuraavan lukuvuoden suunnittelua.  

Kolmella tasolla 

Blomin mukaan nykytilan arviointia voidaan hyödyntää kolmella tasolla. Yksittäiselle koululle se on toiminnan kehittämisen työkalu. Visuaalisesti esitetyt tulokset toimivat keskustelun pohjana myös kerrottaessa Liikkuva koulu -toiminnasta kouluyhteisössä, vanhempainillassa tai kuntapäättäjille.  

Kunnille tuloksista koottu yhteenveto on todettu hyväksi apuvälineeksi kunnan Liikkuva koulu -toiminnan koordinoinnissa. Kunta pystyy ohjaamaan resurssejaan toimintaan oikealla tavalla ja näkemään investointiensa vaikutuksia. Tuloksia voidaan julkaista esimerkiksi kunnan hyvinvointikertomuksessa.  

Valtakunnallisesti saatavat tulokset ovat viesti rahoittajille. Luvuilla voidaan osoittaa, mitä kaikissa kouluissa on saatu liikkumisen edistämisessä aikaiseksi ja mitä osa-alueita pitäisi jatkossa kehittää.  

Teksti ja kuva Maija Arosuo 

 

Liikkuva opiskelu -ohjelman nykytilan arvioinnin perusteella voidaan päätellä, että valtakunnallisesti lähes kaikki osa-alueet ovat kehittyneet positiivisesti sekä ammatillisissa oppilaitoksissa että lukioissa seurantakauden aikana.