Opettajalla on keskeinen rooli oppilaan koetun pätevyyden tuntemisessa

 

Jonot- mataliksi koulutuksia opettajille!
Lataa esite tästä!

Oppitunneille tulee valita sellaisia harjoitteita, jotka tuottavat paljon onnistumisia, lisäävät itsetuntoa ja mahdollistavat onnistumiset peliin liittyvissä ratkaisuissa. Yksi keino tähän on kuuden osakoulutuksen kokonaisuus.

Koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä lasten aktiivisuutta liikuntatunneilla ja -tuokioilla. Keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Jonot mataliksi ajattelu tukee opetussuunnitelman (2016) liikunnanopetuksen tavoitteiden toteutumista käytännössä.

Liikuntatuntien avulla tavoitellaan uuden pysyvän liikkumisen kulttuurin syntymistä, jossa jokaiselle lapselle luodaan aito mahdollisuus onnistua sekä osallistua tekemiseen. Taitavien opetusjärjestelyjen ansioista oppilaat liikkuvat enemmän, monipuolisemmin ja laadukkaammin. Tämä vaatii meiltä kaikilta ajattelutavan muutosta sekä uusia toimintatapoja. Koulutuksissa varioidaan tuttuja leikkejä ja pelejä erilaisille liikkujille sopiviksi sekä kokeillaan uusia pelisovelluksia.

JONOT MATALIKSI -kokonaisuudesta on tarjolla kuusi erillistä teemakokonaisuutta. Ne voidaan toteuttaa toiveiden mukaisesti joko itsenäisinä koulutuksina tai paketoimalla useampi teema samaan kokonaisuuteen. Koulutukset ovat toiminnallisia, jossa osallistujat pääsevät käytännössä kokeilemaan tehtäviä ja vaihtamaan ideoita sekä mielipiteitä tehtävistä.