Osallisuus tuo aktiivisuutta!

 

Osallisuus lähtee kouluarjessa pienistä asioista. Oppilas saa vaikka päättää, missä järjestyksessä tehtäviä tekee tai valita työtavan. Oppilaat voivat vaikuttaa koulun sääntöihin ja olla mukana koulun kehittämisessä, Turussa lasten ääntä edustava Annukka Muuri  kertoo.  

Muurille osallisuus on sitä, että oppilas saa sanoa oman mielipiteensä ja ottaa kantaa. Hän pääsee osallistumaan toiminnan ideointiin, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Oppilas pystyy siis vaikuttamaan asioihin ja tulee kuulluksi.  

Muuria on helppo uskoa, sillä hän on kuunnellut lapsia 15 vuotta opettajana Lausteen koulussa. Lisäksi hän on lukenut kasvatustieteen tohtoriksi ja vetänyt Turussa Lasten parlamenttia sen perustamisesta asti. Nykyään hän vastaa Turussa opetushallituksen kerhotoiminnasta ja toimii Liikkuva koulu -koordinaattorina.  

Liikkuva koulu-hankkeessa lapsia voidaan osallistaa niin luokkahuoneissa kuin kaupungin tasolla. Muuri antaa muutamia käytännön esimerkkejä. 

  • Taukojumppa voidaan tunnilla pitää silloin, kun oppilaista tuntuu, että puuduttaa. Tätä varten luokassa voi olla kello, jota soittamalla voi esittää taukojumppatoiveensa. Toisaalta, jos yhtä oppilasta istuminen väsyttää, hän voi lähteä luokasta ulos esimerkiksi käytävässä olevalle ”kuntoradalle”. Suoritettuaan liikuntatehtävät hän palaa omalle paikalleen.   

Välineitä ja kerhosisältöä päättämässä 

Liikkuva koulu -hankkeessa Turussa oppilaille annettiin tehtäväksi valita välituntivälineitä kouluunsa. Yläkoulussa nuorilla oli tiedossa myös budjetti.  

  • Nuoret ovat olleet selvästi kiinnostuneempia pitämään välituntivälineet kunnossa, kun he joutuivat tekemään valintoja niiden välillä ja tiesivät, mitä ne maksoivat. Yläkoululaiset tekivät isompia hankintoja, kuten pingispöytiä ja frisbeegolf-koreja, kun taas alakouluissa päädyttiin pienempiin välineisiin, Muuri kertoo.  

Oppilaat ovat olleet tärkeässä roolissa myös välituntipihojen maalausten ja sisätiloihin tehtävien teippausten suunnittelussa. Omat teokset aktivoivat oppilaita yhdessä toimimiseen ja liikkumiseen. Lausteen koulun oppilaat kävivät tutustumassa useaan eri ympäristöön ja suunnittelivat sitten oman koulunsa piha-alueen.  

Kerhotoiminnassa lapsille on annettu mahdollisuus vaikuttaa tunnin sisältöön. Tämä tuo kerhoihin myös monipuolisuutta: erilaiset oppilaat haluavat eri asioita, joten teemat vaihtelevat.  

Osallisuus tuntuu siis toimivan. Miksei sitä siis käytetä enemmän?  

  • Osallisuus on uuden perusopetuksen opetussuunnitelman keskeinen tavoite ja se on yksi tämän lukuvuoden keihäänkärjistä Turun perusopetuksessa. Vie vain oman aikansa ymmärtää, mitä osallisuus tarkoittaa. Opettajien asenteet ovat ratkaisevassa asemassa. Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja voi oppia kuitenkin vain harjoittelemalla. 

Osallisuuden lisäämiseksi opettajia pyydettiin syksyllä miettimään, miten oppilaita voitaisiin osallistaa kouluissa laajemmin. Ehdotukset käsiteltiin rehtorin ja sitten yhdessä opettajien kanssa. Tällä kertaa suutarin lapsella taisi siis olla kengät jalassa.  
 

Teksti: Maija Arosuo 
Kuvat: C. Gibson

 

LiiKe-kerhoissa lapset saavat itse vaikuttaa tunnin sisältöön

Ajankohtaista