Someron koululaiset pyrähtivät liikkumaan

Teksti: Maija Arosuo 

Somerolla urheiluseuratoiminnalla on vahvat perinteet. Kouluissa tehty nykytilan arvio paljasti kuitenkin karun totuuden: vähän liikkuvien lasten määrä on suuri. Liikkumisen kokonaisarvosanat jäivät kunnassa heikoiksi.  

Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholmkäynnisti kunnassa Liikkuva koulu -hankkeen, jossa on jo ensimmäisen syksyn aikana nähty tuloksia.  

  • Kuntaan on juuri rakenteilla uusi yläkoulu, joten hanketoimet on keskitetty aluksi kunnan neljään alakouluun. Yläkoulu otetaan mukaan rakennuksen valmistumisen myötä ensi syksynä, Mäkelä-Rönnholm kertoo. 

    Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm näkee, että liikunnan lisääminen onnistuu parhaiten kodin, koulun ja seurojen yhteistyöllä

     

Aluksi henkilöstö osallistui LiikUn järjestämään toiminnallisen oppimisen koulutukseen ja koulukohtaisiin työpajoihin. Kouluihin hankittiin lisää liikuntavälineitä, kuten hyppykeppejä, sählymailoja, hulavanteita ja tasapainolautoja, joita saa lainata ns. välituntikioskeista. Sisätiloissa liikkumista on edistetty teippaamalla mm. hyppyruutuja. Keväällä on vuorossa välituntipihojen suunnittelu, johon oppilaat saavat osallistua.  

Kodit, seurat ja koulu yhteistyöhön 
Opettajien vetämät harrastekerhot aloitettiin kaikilla alakouluilla syksyllä. Keväällä kerhoihin tullaan saamaan laji- ja asiantuntija-apua Someron liikunta ry:ltä. Se on paikallisten liikuntaseurojen yhdistys, jolle kunta on ulkoistanut koko liikuntatoimensa.  

Minna Mäkelä-Rönnholm näkeekin, että lapsen liikunnallisen elämäntavan kehittämisessä koulun, seuran ja kodin yhteistyöllä on avainasema.  

  • Me pyrimme koulun kautta tarjoamaan tilaisuuksia liikkua pitkin päivää, mutta myös innostamaan vanhempia ja tuomaan seuroja ja koteja yhteen. Näin liike jatkuisi myös koulupäivän jälkeen.  

Harrastekerhojen ajoittaminen koulupäivän yhteyteen kunnassa, jossa lähes 40 prosenttia lapsista on koulukyydin piirissä, on asettanut omat haasteensa. Mutta periksi ei ole annettu. 

Perjantaisin Someron Joensuun koulussa kokoontuu 1-3-luokkalaisten liikuntakerho. Kahdessa ryhmässä liikkuu yhteensä lähes 40 lasta.

Uusi kokeilu Somerolla on perjantaisin 1.-2. luokkalaisten mukana kotiin annettava liikuntareppu. Se on kassi täynnä lainavälineitä ja vinkkejä, jonka avulla koko perhe voi liikkua yhdessä. Repussa olevaan vihkoseen voi kirjoittaa, millaisia liikuntatuokioita perhe on viettänyt. Toiminta on vapaaehtoista – läksyksi reppua ei ole tarkoitettu.  

Kunnassa uskotaan liikunnallisiin vanhempainiltoihin, joissa opettajat, seuratoimijat, vanhemmat ja lapset tapaavat toisensa. Kaikki pääsevät yhdessä kokeilemaan lajeja, joista koko perhe voi löytää mieleisensä.  

  • Unelmani olisi, että jokainen lapsi löytäisi ainakin yhden säännöllisen liikuntaharrastuksen – liikkuisi joko vanhempiensa kanssa tai seurassa, urheilevien lasten äiti, Minna Mäkelä-Rönnholm toivoo.  

Someron Liikkuva koulu -hanke on kolmevuotinen. Kahden seuraavan vuoden aikana tullaan keskittymään myös muihin terveen kasvun edistämisen peruspilareihin: ravintoon, uneen ja median käyttöön.

Jäämäki vetää lapsia puoleensa välituntisin

Ajankohtaista