Turun LiiKe-kerhot tuovat perusliikuntataidot takaisin

Teksti: Maija Arosuo

Kuvat: C. Gibson

Turun LiiKe-kerhot tuovat perusliikuntataidot takaisin

Varissuon koulun sali vilisee pieniä varpaita. Yksi ajaa potkulaudalla, toinen roikkuu renkaissa. Ilja kuljettaa jalkapalloa kaikkien ohi. On perjantai-iltapäivä, mutta ykköskakkosten LiiKe-kerhoon riittää tulijoita. Turussa Liikkuva koulu -hankkeen harrastetoimintaan osallistuu viikoittain yli 2 500 lasta ja nuorta. 

Marie Rautio-Sipilän unelma on, että kaikki turkulaislapset omaksuisivat liikunnallisen elämäntyylin ja perheiden arki helpottuisi.
  • Varissuolla kerhotoiminta on erittäin tärkeää, sillä monelle lapselle kerho on ainoa harrastus, kerhon vetäjä, Juha Rannikko, kertoo. Tällä hetkellä hän vetää koulussa viittä ryhmää. Sali on täynnä joka kerta ja säännöt ovat selvät.

LiiKe-kerhojen toiminnan sisältö on tarkkaan mietitty, vaikka paikan päällä näyttääkin siltä, että oppilaat saavat tehdä mitä haluavat.

 

  • Rakensimme kerhomallin tutkimustietoon perustuen. Teimme yhteistyötä erityisesti Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen johtajan, Sami Kalajan kanssa. Hän on yksi johtavista perusliikuntataitojen ja taidon oppimisen asiantuntijoista maassamme ja tuntee hyvin myös koulumaailmaa. Sekä yhden kerhotunnin sisältö että lukuvuoden toiminta tukevat lapsen liikunnallisen elämäntavan kehittymistä, Turun kaupungin hankekoordinaattori Marie Rautio-Sipilä kertoo.

Kerhotoimintaa järjestetään ennen koulujen alkua, päivän aikana ja heti koulupäivän jälkeen. Yhteensä harrastetoimintaa on Turussa tällä hetkellä 210 tuntia viikossa. Mistä kerhoihin riittää päteviä vetäjiä?

  • Ohjaajiksi on valjastettu sekä opettajia että seuratoimijoita. Toistaiseksi olemme onnistuneet rekrytoinnissa hyvin. Osalla yhteistyöseuroistamme on päätoiminen työntekijä, jonka työajasta osa menee kerhojen vetämiseen. Tai sitten seuroissa toimii sivutoimisia kerho-ohjaajia. Työ vaatii monipuolista osaamista ja kykyä kohdata erilaisia lapsia. Lajitaitojakin harjoitellaan lasten toiveiden mukaisesti, mutta ohjaajan ”oma laji” ei kerhossa ole pääasia. Ohjaajan täytyy myös osata olla neuvomatta - antaa lapsen päättää. Tärkeintä on innostuksen luominen.


     

    Varissuon koulun LiiKe-kerho on monelle oppilaalle ainoa liikuntaharrastus. Monipuolisuus korostuu kerhon sisältöä suunniteltaessa.

 

LiiKe-kerhot on tarkoitettu sekä paljon että vähän harrastaville lapsille. Pitääkö jalkapallotreenien lisäksi lapsen käydä siis vielä liikuntakerhossakin?
 

  • Tutkimusten mukaan noin puolet lapsista ja nuorista kuuluu seuroihin. Toisaalta joka viidennellä turkulaisella viidesluokkalaisella on viimeaikaisten Move-mittaustulosten mukaan heikko fyysinen toimintakyky. Moni saattaa treenata yksipuolisesti tai kyllästyä lajiin ja lopettaa sen. Haluamme tarjota koko ikäluokalle sellaista toimintaa, joka vahvistaa lasten perusliikuntataitoja ja koettua liikunnallista pätevyyttä. Siten edistämme liikkumista läpi elämän, Rautio-Sipilä summaa. 

Toiveena sujuva arki 

Marie Rautio-Sipilän haaveena on helpottaa turkulaisen perheen arkea.  Iltapainotteisuuden sijaan, liittämällä harrastaminen koulujen yhteyteen sekä ajallisesti että paikallisesti, säästetään perheiden voimavaroja.  

  • Toivon, että meillä on jatkossa tarjota yhtenäinen tarjotin, josta lapsi voi huoltajiensa kanssa valita, mihin kaikkeen harrastustoimintaan hän osallistuu koulupäivien yhteydessä. Iltoja jäisi sitten vapaaksi perheen yhteiselle tekemiselle ja omaehtoiselle liikkumiselle. Koulu on myös turvallinen paikka, jonne huoltajat uskaltavat lähettää lapsensa, joten harrastaminen avautuu kaikille, Rautio-Sipilä miettii.  

Harrastusrumbaan kyllästyneet vanhemmat allekirjoittavat varmasti Rautio-Sipilän haaveen. Harrastusten painottaminen illoista päiviin vaatii vielä yhteiskunnallista ajattelu- ja toimintatavan muutosta. Ratkaistava on mm. miten voimavarat riittävät palkkaamaan vetäjiä päivisin, kun iltapainotteinen malli nojaa vahvasti oman työnsä ohella toimiviin, vapaaehtoisiin seuratoimijoihin. Lisäksi koulupäivän rakennetta ja koulujen tilojen käyttöä tulisi kehittää tukemaan harrastamista nykyistä paremmin. 

Kerhoon osallistuminen on vapaaehtoista ja ohjelma on rennompaa kuin liikuntatunnilla. Varissuon LiiKe -kerhossa osallistujia on useita kymmeniä, joten sääntöjen on kuitenkin oltava selvät.  

 

Ajankohtaista