Uutta buugia Liikkuvassa Jäkärlän koulussa

Uutta buugia Liikkuvaan kouluun -työpaja on suunniteltu jatkumoksi koulujen Liikkuva koulu toiminnalle. Työpaja on suunniteltu kouluille, jotka ovat tehneet Liikkuva koulu kehittämistyötä jo useamman vuoden ajan. Työpajan tavoitteena on tukea koulujen pitkäjänteistä kehittämistyötä ja toiminnan jatkuvuutta sekä jäsentää liikkuvaa kouluarkea konkreettisin keinoin.

Työpajaan osallistuvat koulun henkilökunta ja oppilasedustus.

Vuosi 2021 aloitettiin Turun Jäkärlän koulussa tämän työpajan äärellä. Pienehkö työyhteisö, suuri luokkahuone ja riittävät turvatoimet maskeineen mahdollistivat lähikoulutuksen. Työpajaan osallistui myös kaksi kuudennen luokan oppilasta -he toivat oman näkemyksensä siitä, millaiset asiat oppilaiden mielestä ovat mukavia ja toimivia.

Jäkärlän koulussa moni asia tukee fyysisesti aktiivisen koulupäivän toteutumista. Koulun sijainti mahdollistaa metsäisen ympäristön käytön ja urheilukenttä sekä liikuntahalli tarjoavat puitteet monipuoliseen liikkumiseen. Selkeänä vahvuutena Jäkärlän koulun väki näki myös työyhteisönsä hyvän ilmapiirin, toimintaan sitoutumisen ja yhteishengen. Tämän toi esiin myös koulunjohtaja Vesa Arponen.

Työpajan fokus oli hyvinvoinnin vuosikellon työstämisessä. Tässä pohjana käytettiin nykytilan arviota. Moni asia Jäkärlän koulussa on jo liikkumisen tiimoilta hienolla mallilla, joten ne käytänteet pysyvät jatkossakin toiminnassa mukana. Opettajat pohtivat pienryhmissä myös kehittämiskohteita, joita voitaisiin lisätä hyvinvoinnin vuosikelloon. Intoa ja motivaatiota oli ja pienryhmien tuotoksista saatiin riittävästi tietoa, mihin suuntaan Jäkärlän koulun Liikkuvaa kouluarkea jatkossa kehitetään.

Oppilaat muodostivat oman ryhmänsä siitä, millaisia asioita he toisivat hyvinvoinnin vuosikelloon. Oppilaat toivoivat erilaisia lajikokeiluita, teemajuttuja (mm. ystävänpäivään) ja erikoisvälkkiä, näistä esille nousi muun muassa tanssivälkät.

Vaikkakin Jäkärlässä liikkuva kouluarki on monilta osin juurtunut jo toiminnan rakenteisiin, löytyi vielä kohteita, joita voi kehittää. Kouluun aktivoidaan Liikkuva koulu -tiimi, johon kuuluisi muutaman opettajan lisäksi myös oppilasedustus.

Lisäksi oppilaiden osallisuuden lisääminen nousi keskusteluihin. Välkkärit ja oppilaskunta voivat ideoida, koordinoida ja toteuttaa erilaisia hyvinvointia ja liikuntaa lisääviä juttuja. Oppilaat ovat liian vähän käytetty voimavara.

Liikkuva koulu -fyysisesti aktiivisempi kouluarki- ei ole nippu erillisiä temppuja, tempauksia tai tapahtumia. Se on johdonmukaista rutiiniin -meillä toimitaan näin- pyrkivää toimintaa. Koulunjohtaja Vesa Arponen puhui luokanopettajan roolista fyysisen aktiivisuuden lisääjänä koulupäivän sisällä (tässä ei tarkoiteta liikuntatunteja tms), miten pitkät istumisjaksot katkaistaan tai opetusta toiminnallisestaan. Tavoitteena on saada 45minuuttia lisää liikettä. Tämä vaatii opettajalta oppituntien rakenteen pohdintaa

 

 

 

.