Välkkärirallit liikuttavat Salossa

Koululaisten fyysinen hyvinvointi on koulutyössä jaksamisen edellytys. Salon kaikissa alakouluissa koululaisten vireyttä ylläpitävät osaltaan myös välituntiliikuttajat. He ovat 4 – 6-luokkalaisia oppilaita, jotka ohjaavat välituntiliikuntaa koulun muille oppilaille.

Tärkeään tehtävään on luonnollisesti oma koulutuksensa, jonka kaikki välituntiliikuttajat käyvät keskitetysti syyslukukauden alussa. Palkkioksi ja kannustukseksi työstään välituntiliikuttajat pääsevät vuosittain osallistumaan heille räätälöityyn tyhy-päivään eli välkkäriralliin. Tapahtumassa välituntiliikuttajat pääsevät kokeilemaan uusia lajeja ja samalla tutustuvat kollegoihinsa muissa kouluissa. Tapahtumissa pääsee myös testaamaan uusia liikuntavälineitä, joita on mahdollista myöhemmin varata oman koulun käyttöön. Näin välituntiliikuttajat pysyvät muidenkin ammattilaisten tavoin uusien liikuntatrendien aallonharjalla.

 

Välkkäriralleja järjestetään kolme erilaista vuodessa, ja jokainen Salon 500:sta välituntiliikuttajasta pääsee osallistumaan yhteen. Mikäli välituntiliikuttaja jatkaa tärkeässä toimessaan, pääsee hän seuraavana vuonna osallistumaan toiseen tapahtumaan. Kouluvuoden ensimmäinen välkkäriralli pidetään liikuntahallissa. Seuraava, vesiralliksi nimetty tapahtuma taas on jaettu kahtia niin että puolet päivästä vietetään Salon HaiParkissa, jonka neljässä squash-kentässä on kussakin oma toiminnallinen piste. Pisteissä pelataan esimerkiksi jättipalloa krapukävelyllä, otetaan kavereista mittaa sisäcurlingissa tai testataan sekä omia taitoja että fysiikan lakeja pallotutkan avulla. Toinen puoli päivästä taas ollaan uimahallissa, jossa harjoitellaan koululiikuntaliiton Vesisankarit-ohjelmaa. Uimahalliin on järjestetty erilaisia rasteja, joissa oppilaat pääsevät harjoittelemaan snorklausta, pelastusliivien käyttöä ja vesipelastusta.

 

Vuoden kolmas välkkäriralli taas on liitetty unelmien liikuntapäivän yhteyteen ja se on saanut nimen Drean Race. Silloin Salon urheilupuistossa palloillaan ja suunnistetaan tehtäviä eri pisteissä tehden. Mukana tapahtumaa organisoimassa on nuorisotoimen pajatoiminnan nuoret, jotka auttavat tapahtumapisteiden kokoamisessa sekä toimivat ohjaajina joissakin pisteissä. Kevään tapahtuma on myös videoitu mediapajalaisten toimesta ja tulevana vuosina myös muiden välkkärirallien energinen meno tallennetaan välkkärirallilaisten ja muiden iloksi.

Tästä pääset välkkärirallivideoon