Valtakunnallinen Liikkuva koulu palkinto myönnettiin

Tämän vuotisen Valtakunnallisen Liikkuva koulu palkinnon sai Salon kaupunki, onnea!

Liikkuva koulu -palkinto: Salon kaupunki
Salon kaupungissaLiikkuva koulu -toiminta on laajentunut kaikkiin perusopetuksen kouluihin ja vakiintunut osaksi kaupungin perustoimintaa. Kaupungin koordinaattori on ollut tärkeässä roolissa liikunnallisen ja aktiivisen toimintakulttuurin rakentamisessa koulupäivään ja sen yhteyteen. Esimerkiksi harrastustoimintaan on muodostunut vakiintunut yhteistyö liikuntaseurojen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Jokaisessa koulussa on oma toimintatiimi, jonka toimesta kouluille on laadittu omat toimintasuunnitelmat koulupäivien aktivoimiseksi. Kouluissa on aktiivinen välkkäri- eli välituntitoiminta. Palkkioksi ja kannustukseksi työstään välituntiliikuttajat pääsevät vuosittain osallistumaan heille räätälöityyn hyvinvointipäivään nimeltä välkkäriralli. Yläkouluille on kehitetty omaa ikäryhmälle sopivaa sporttari-toimintaa. Kaupungin ansioita ovat myös aktiivinen viestiminen Liikkuva koulu -toiminnasta sosiaalisessa mediassa sekä osallistuminen Euroopan urheiluviikkoon.