Veikkauksen rahaa kouluille

Moni opettaja miettii, miten koululle saataisiin uusi kiipeilyteline tai koko koulupiha uusittua liikuntaa tukevammaksi. Mistä rahat koulupihojen kehittämiseen tulevat? Miten koulut saavat valtion rahaa, Lounais-Suomen aluehallintoviraston liikuntatoimen ylitarkastaja Keijo Kuusela?

  • Kaikki koulut voivat saada tukea liikuntapaikkarakentamiseen. Parhaiten se onnistuu niin, että kunta suunnittelee kokonaisvaltaisesti, miten lähiliikuntapaikkoja tullaan koulukohtaisesti kehittämään seuraavien vuosien aikana eri puolilla kuntaa. Näin varmistetaan tasapuolisuus koko kunnan alueella ja voidaan ottaa huomioon erilaiset liikkujat ja erilaiset tarpeet, ylitarkastaja Kuusela kertoo.

Aluehallintovirasto (AVI) tukee ja ohjaa liikuntapaikkojen rakentamista. Veikkausvoittovaroista myönnettävillä avustuksilla edistetään liikuntapaikkojen rakentamista ja peruskorjaamista. AVI päättää avustuksista hankkeille, joiden kustannusarvio on enintään 700 000 euroa. Sen yli menevät hankepäätökset tekee opetus- ja kulttuuriministeriö AVI:n lausuntojen pohjalta.

  • Hankkeessa on tärkeää, että sisältö on monipuolinen, eli että liikuntapaikka mahdollistaa erilaisten ihmisten monenlaista liikkumista. Lisäksi sen pitää täyttää rakennustekniset kriteerit ja tietyt turvallisuusvaatimukset. Onko esimerkiksi tekonurmen perustamiselle olemassa edellytyksiä? Lisäksi pitää olla valmiiksi mietitty esimerkiksi huolto- ja turvallisuusasiat ja kuka niistä vastaa.

AVI:n avustusta hakee käytännössä aina kunta, ei yksittäinen koulu. Lähiliikuntapaikka on yleensä aina yksi kokonaisuus, esim. koulun pihahanke. Suunnittelusta vastaavat useimmiten koulutoimi, liikuntatoimi ja tekninen toimi yhteistyössä. Yksittäisiin hankintoihin, kuten kiipeilytelineen uusimiseen, ei voi tehdä hankehakemusta, vaan ne rahat on otettava kunnan kassasta. AVI:n hakemusten alaraja on 20 000 euroa. Hyvinä hankekuntina Kuusela mainitsee Salon, Porin ja Liedon, joissa koko kunnan tarpeet on aluksi kartoitettu kokonaisvaltaisesti. Sen jälkeen vuosittain voidaan toteuttaa kulloinkin vuorossa oleva hanke.

Lähiliikuntapaikkahakemuksista valtaosa läpi
Hankehakemuksia Lounais-Suomen AVI:lle tulee vuosittain reilut parikymmentä.  Niistä noin puolet koskee lähiliikuntapaikkoja. Jaossa on kaikkiin hankkeisiin vuosittain 600 000 - 800 000 euroa. Lähiliikuntapaikkoja koskeva avustusosuus on n. 35 % kustannusarviosta ja hankekohtaiset kustannukset ovat yleensä 50 000 – 200 000 €. Loppuosalle tulee rahoitus löytyä kunnan talousarviosta.

  • Käytännössä olemme pystyneet tukemaan lähes kaikkia meille jätettyjä lähiliikuntapaikkahakemuksia. Joitakin hankkeita emme ole voineet puoltaa lähinnä niissä olevien teknisten puutteiden vuoksi. Niitä olemme pyytäneet täsmentämään ja yleensä hanke on toteutunut seuraavana vuonna paremmin suunniteltuna, Kuusela kertoo.

Kevät on vaikuttamisen aikaa

Ensi vuoden rakennushankkeet kirjataan kuntien budjetteihin tämän kevään ja ensi syksyn aikana. Kunnat jättävät liikuntapaikkarakentamisen valtionavustushakemukset aluehallintovirastolle tämän vuoden loppuun mennessä. Käytännössä koulut voivat juuri nyt siis vaikuttaa kunnissa tehtäviin päätöksiin ja varmistaa samalla, että myös tarvittava rahoitus löytyy kunnan budjetista.

  • Opettajat voivat olla aktiivisia ja tuoda perustellusti oppilaidensa tarpeita rehtorille. Hän taas voi vaikuttaa vapaa-aikatoimen johtajaan tai vastaavaan päättäjään. Näin saadaan koulujen ääni kuuluviin kuntien budjettineuvotteluihin, jotta siellä määritellään koulupihojen rakentamiselle rahaa. Sitten kun kunnassa syntyy hankehakemuksia, voimme me omalta osaltamme olla niitä tukemassa. Tie on pitkä, mutta mahdollistaa myös tasa-arvoisen kohtelun.

Kuusela tietää myös toisen tien. Hyvistä ideoista kannattaa kertoa myös kuntansa vapaa-aika- tai koululautakunnassa istuville poliitikoille. Tärkeää on, että kunnassa syntyy liikuntapaikkarakentamiselle myönteinen henki.