Liikkuva iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Liikunta on edellytys lasten terveelle kasvulle ja kehitykselle. Lisäksi sillä on monia hyötyjä lasten fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle terveydelle. 

Liikkuvan iltapäiväkerhon tavoitteena on:

  • Mahdollistaa tunti liikettä ja ulkoilua joka päivä
  • Tarjota pieniä liikkumishetkiä jokaiseen päivään, lasta osallistaen
  • Kerhojen sisällön, sääntöjen, välineiden ja tilojen on tarjottava lapselle mahdollisuus omaehtoiseen liikkumiseen ja ohjattuihin liikuntatuokioihin.

Tukea toiminnan järjestäjille
Liikuntatoiminnan kehittämis- ja suunnittelupalvelut kunta-, koulu- tai kerhokohtaisesti.

Liikunnan täydennyskoulutusta iltapäivätoiminnan ohjaajille:
 Liikkuva iltapäivä -ohjaajakoulutus (3x3 t) tarjoaa osaamista ohajaamiseen. Lisäksi jokaiselle kerholle tuotetaan oma liikkumissuunnitelma