Liikkuva iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Liikunta tukee tätä tavoitetta lisäten jaksamista, terveyttä ja viihtyvyyttä kerhossa.

Liikkuvan iltapäiväkerhon tavoitteena on
- Tunti liikettä ja ulkoilua joka päivä
- Pieniä liikkumishetkiä jokaiseen päivään lasta osallistaen

Kerhojen sisällön suunnittelun, sääntöjen, välineiden ja tilojen on tarjottava lapselle mahdollisuus omaehtoiseen liikkumiseen ja ohjattuihin liikuntatuokioihin.

Tukea toiminnan järjestäjille
- Liikuntatoiminnan kehittämis- ja suunnittelupalvelut kunta-, koulu- tai kerhokohtaisesti

Liikunnan täydennyskoulutusta iltapäivätoiminnan ohjaajille
- Liikkuva iltapäivä -ohjaajakoulutus (3x3 t), jossa jokaiselle kerholle tuotetaan oma liikkumissuunnitelma