Koulutukset oppilaille

Koulutusten tavoitteena on osallistaa oppilaita mukaan toimintaan ja sen suunnitteluun.

Pohditteko, miten osallistaa lapsia ja nuoria toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen? Haluatteko lisätä nuorten osaamista ja kokemusta esimerkiksi tapahtuman järjestämisestä? Toivotteko, että oppilaat voisivat ohjata myös toistensa liikkumista esim. välituntisin tai iltapäivätoiminnassa? Kouluja kannustetaan lisäämään oppilaiden osallisuutta ja ottamaan heidät mukaan kehittämään koulupäivän liikunnallistamista. Nuorten ideointi on hyvä lisäapu opettajille erilaisten tapahtumien ja toiminnan järjestämiseksi. Koulutustemma tavoitteena on lisätä oppilaiden osallisuutta ja tarjota heille osaamista ja rohkeutta, oli kyse sitten ohjaamisesta tai tapahtuman järjestämisestä.

Tarjoamme oppilaille vertaisohjaajana toimimiseen ja tapahtuman järjestämiseen. Koulutukset ovat toiminnallisia ja nuoria innostavia. Tutustu tarkemmin alta:

Järjestämme tilauksesta kaikkia koulutuksiamme tilaa koulutus täältä. Voit valita teille sopivan ajankohdan.