Liikkuva koulu - Aktiivisempiä ja viihtyisämpiä koulupäiviä

Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena on tuoda koulupäiviin lisää liikettä. Liikkuvissa kouluissa esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

Liikkuvassa koulussa on tärkeää

  • oppilaiden osallisuus
  • oppiminen
  • lisää liikettä – vähemmän istumista

Viihtyisämpiä koulupäiviä syntyy tekemällä yhdessä ja ottamalla oppilaat mukaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus parantavat usein koulun ilmapiiriä, millä on vaikutuksensa myös koulun työrauhaan, oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen. Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Opetushallitus. Rahoituksesta vastaa OKM. (Liikkuvakoulu.fi

 

Lähde mukaan!

Saat käyttöösi tukityökaluja, ideoita ja vertaistukea liikunnan edistämiseen! Rekisteröityminen on maksutonta. 

 

Nykytilan arviointi 

Nykytilan arviointi on tukityökalu, joka auttaa arvioimaan koulun liikunnallisen toimintakulttuurin nykytilannetta. Lisäksi se auttaa valitsemaan koulullenne oikeat kehittämiskohteet. Nykytilan arviota voi hyödyntää: 

  • Seuraavan lukuvuoden suunnitteluun
  • Oppilaiden osallistamisen välineeksi
  • Keskustelun pohjaksi Liikkuva koulu -toiminnasta kouluyhteisössä ja vanhempainillassa
  • Keskustelun pohjaksi kuntapäättäjien kanssa
  • Vertaa valtakunnallisiin tuloksiin

Saatte visuaalisen koosteen vastauksistanne. Vastauksia voi tarkastella myös visuaalisesta Virveli -tietokannasta. Voit myös verrata kunnan tuloksia esim. maakunnan tai koko Suomen tuloksiin. Eniten nykytilan arviosta hyötyy silloin, ku se täytetään vuosittain. 

 

Tukityökalut

Nykytilan arvion lisäksi Liikkuva koulu ohjelma tarjoaa lukuisia työkaluja toiminnan tueksi. Löydät ne kaikki Liikkuva koulu -sivustolta 

 

Kaipaatteko apua tai tukea matkalle Liikkuvaksi kouluksi tai kenties toiminnan uudelleen herätttämiseen?

  • Tarjoamme sparrausta ja apua Liikkuvan koulun toteuttamiseen. 
  • Tutustu koulutuksiimme