Reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään tunti päivässä

Kaikille 7−17-vuotiaille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla, ikä huomioiden. Runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää.

Lasten ja nuorten liikkumissuosituksen kuvituskuva.

Lähde: UKK-instituutti  

 

Esimerkki liikkumissuosituksen täyttymisestä

 

Päivittäinen liikuminen voi koostua pienistä pätkistä. Suurin osa liikkumisesta tulisi olla kestävyystyyppistä liikuntaa. UKK -instituutin johtaja, tohtori Tommi Vasankari täsmentää, että reippaalla tai rasittavalla liikunnalla tarkoitetaan liikuntaa, jossa syke nousee, hengitys tihentyy ja liikkujalle tulee hiki.

Suosituksissa korostetaan, että liikunnan tulee olla monipuolista, jolloin myös liikuntataidot kehittyvät. Lihaskuntoa ja luustoa vahvistavaa liikuntaa, kuten erilaisia hyppyjä tulisi olla lisäksi vähintään kolme kertaa viikon aikana. Liikunnan lisäksi suosituksissa korostetaan riittävän unen ja palautumisen merkitystä ja liikunnan suotuisia yhteyksiä kognitiivisten taitojen kehittymiseen sekä koulumenestykseen.

Arvioi nettisovelluksen avulla liikutko riittävästi

Lue lisää UKK-instituutin verkkosivuilta

 

LiikU edistää liikkumissuosituksien toteutumista

Liikkumissusoitukset toteutuvat heikosti, sillä vain osa lapsista ja nuoristaa yltää minimitavoitteena olevan 60 minuutin liikunta-annokseen päivässä. Ekaluokkalaisista vielä 71 % liikkuu tunnin päivässä, mutta viidesluokkalaisista enää 41 %. Yläasteikäisten kohdalla riittävästi liikkuvien määrä tippuu 10-20 %:iin. LiikU jalkauttaa suosituksia ja edistää lasten ja nuorten liikettää monella tavalla. Johtoajatuksena niin LiikUssa, kuin uusissa liikkumissuosituksissa on liikkumisen ilon tarttuminen.

Lapsen kaveripiirillä, perheillä, varhaiskasvattajilla sekä opettajilla on suuri rooli lapsen liikuntainnostuksen synnyttämisessä.