Matkalla Liikkuvaksi kouluksi

Toimenpiteitä Liikkuvaksi kouluksi

Rekistöröityminen Liikkuvaksi kouluksi
Rekisteröikää koulunne Liikkuvaksi kouluksi. (Linkki siirtyy Liikkuva koulu sivustolle.)  Rekisteröityminen on maksutonta. 

Mentorointi (maksutonta tukea kouluille matkalla Liikkuvaksi kouluksi)
Tarvitseeko koulunne apua koulupäivän liikunnallistamiseen? Haluaako opettajakunta tai liikunnan kehittämisryhmä apua ideointiin ja suunnitteluun? LiikUlla on kymmenen koulutettua mentoria (pääasiassa opettajia, jotka ovat toteuttaneet Liikkuvampaa koulupäivää omassa koulussaan) valmiina  tulemaan koulullenne ideoimaan kanssanne liikkuvampaa koulupäivää. Mentorointi on koululle / kunnalle maksutonta palvelua! 

Nykytilan arviointi
Liikkuva koulu -toiminnan kehittäminen kannattaa aloittaa koulun nykytilan arvioinnista. Koulut voivat hyödyntää työkalua keskustelujen käymiseen oman koulun tilanteesta esim. opettajainkokouksessa, Liikkuva koulu -tiimissä tai koko kouluyhteisön kesken. Nykytilan arviointi on osa kärkihankeavustusten seurantaa. Avustusta saaneiden kuntien koulujen tulee täyttää nykytilan arviointi lukuvuosittain. Arvioinni tavoitteet ovat mm. koulussa; oman toiminnan ja koulun tilan näkyväksi tekeminen itsearvioinnin avulla, oman koulun toiminnan tukeminen ja kehittäminen kohti aktiivisempaa ja viihtyisämpää koulupäivää 

LUE LISÄÄ KOULUTUKSISTA

Aktiivinen välituntitoimintalue lisää oppilaiden aktivoinnista

Toiminnalliset vanhempainillat Liikkuvassa koulussalue lisää tästä