Matkalla Liikkuvaksi kouluksi

Toimenpiteitä Liikkuvaksi kouluksi

Rekistöröityminen Liikkuvaksi kouluksi
Rekisteröikää koulunne Liikkuvaksi kouluksi. Rekisteröityminen on maksutonta. 

Mentorointi (maksutonta tukea kouluille matkalla Liikkuvaksi kouluksi)
Tarvitseeko koulunne apua koulupäivän liikunnallistamiseen? Haluaako opettajakunta tai liikunnan kehittämisryhmä apua ideointiin ja suunnitteluun? LiikUlla on kymmenen koulutettua mentoria (pääasiassa opettajia, jotka ovat toteuttaneet Liikkuvampaa koulupäivää omassa koulussaan) valmiina  tulemaan koulullenne ideoimaan kanssanne liikkuvampaa koulupäivää. Mentorointi on koululle / kunnalle maksutonta palvelua! 

Nykytilan arviointi
Liikkuva koulu -toiminnan kehittäminen kannattaa aloittaa koulun nykytilan arvioinnista. Koulut voivat hyödyntää työkalua keskustelujen käymiseen oman koulun tilanteesta esim. opettajainkokouksessa, Liikkuva koulu -tiimissä tai koko kouluyhteisön kesken. Nykytilan arviointi on osa kärkihankeavustusten seurantaa. Avustusta saaneiden kuntien koulujen tulee täyttää nykytilan arviointi lukuvuosittain. Arvioinni tavoitteet ovat mm. koulussa; oman toiminnan ja koulun tilan näkyväksi tekeminen itsearvioinnin avulla, oman koulun toiminnan tukeminen ja kehittäminen kohti aktiivisempaa ja viihtyisämpää koulupäivää 

Liikkuva koulu työpaja
Miten saamme kaikille työyhteisön jäsenille onnistumisen, innostumisen ja osaamisen tunteen, kun puhumme koulupäivän liikunnallistamisesta?
Tämä työpaja haastaa työyhteisöä tarkastelemaan koulu- ja työpäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön (oppilaat ja työntekijät) hyvinvoinnin kannalta sekä tuo esille keinoja toiminnan kehittämiseksi.
Koskeeko tämä minua, kun en opeta liikuntaa?
Liikkuva koulu työpajassa haetaan osallistujien kanssa keinoja juuri oman koulun toiminnan kehittämiseen. Jokainen työpajaan osallistuva pääsee vaikuttamaan yhteisiin valintoihin.
Tämä koko työyhteisölle suunnattu työpaja voidaan toteuttaa esim. yhteistoiminta-ajalla tai veso-koulutuksena

Liikkuva koulu työpaja 2 
Tavoitteena on tukea koulujen Liikkuva koulu kehittämistyön jatkuvuutta ja toiminnan pysyvyyttä. Kehitä ja vakiinnuta työpajan sisällöt on suunniteltu sellaisten koulujen työyhteisöille, jotka ovat tehneet Liikkuva koulu kehittämistyötä jo useamman vuoden ajan.
Työpajat suunnitellaan yhdessä koulun edustajan kanssa koulun tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työpajan sisältöinä on tarjolla viisi eri teemaa, joista yhteen työpajaan valitaan koulun toiveiden ja käytettävän ajan mukaisesti 1-3 teemaa. Työpajan kesto voi olla 2-4 tuntia.

Toiminnalliset ja muut koulutuksetlue lisää koulutuksista tämän linkin kautta

Aktiivinen välituntitoimintalue lisää oppilaiden aktivoinnista

Toiminnalliset vanhempainillat Liikkuvassa koulussalue lisää tästä