Liikkuva opiskelu - ohjelma ja koulutukset

Liikkuva koulu on laajentunut toiselle asteelle ja korkeakouluihin

Liikkuva opiskelu- toiminnan tavoitteena on:

  • Lisätä opiskelijoiden liikkumista ja opiskelukykyä
  • Kehittää aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa
  • Lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä

Jokainen oppilaitos ja opiskeluyhteisö voivat toteuttaa aktiivisempaa opiskelupäivää omalla tavallaan - pienestäkin voi aloittaa. Toiminnan suunnittelussa kannattaa olla mukana sekä opiskelijoita että henkilökuntaa. Aktiivisuutta mahdollistavat ja kannustavat esimerkiksi liikkumista tukevat olosuhteet, kuten liikuntatilojen vapaampi käyttö, toiminnallinen opetus, istumisen tauottaminen oppitunneilla, aktiiviset opiskelumatkat, opiskelijoiden vertaisliikuttaminen sekä liikkumiseen kannustavat välitunnit.

Aktiivisuuden lisääminen tukee oppimista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Liikkumista lisäämällä voidaan vahvistaa opiskelu- ja työkykyä, sekä vähentää tuki- ja liikuntaelinoireita https://www.liikkuvaopiskelu.fi/

Rekisteröityminen

Kaikki aktiivisen toimintakulttuurin kehittämisestä kiinnostuneet oppilaitokset voivat rekisteröityä maksutta mukaan Liikkuva opiskelu- sivustolta löytyvällä rekisteröitymislomakkeella. Rekisteröityneille oppilaitoksille tarjotaan tietoa ja tukea toiminnan kehittämiseksi.

Nykytilan arviointi oppilaitoksille- työkalu auttaa arvioimaan lähtötilanteen sekä valitsemaan oikeat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Työkalun avulla arvioidaan, mikä on Liikkuva opiskelu -toiminnan nykytilanne oppilaitoksessa. Vastauksista saa visuaalisen koosteen. Kehittymistä voi seurata käyttämällä työkalua esimerkiksi lukuvuosittain. Työkalu on maksuton rekisteröityneille oppilaitoksille.