Liikkuva opiskelu -ohjelma

Liikkuva opiskelu- toiminnan tavoitteena on: 

  • Lisätä opiskelijoiden liikkumista ja opiskelukykyä
  • Kehittää aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa
  • Lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä

Jokainen oppilaitos ja opiskeluyhteisö voivat toteuttaa aktiivisempaa opiskelupäivää omalla tavallaan - ja omista lähtökohdista käsin. Toiminnan suunnittelussa kannattaa olla mukana sekä opiskelijoita että henkilökuntaa. Aktiivisuutta mahdollistavat ja liikkumaan kannustavat liikkumista tukevat olosuhteet, kuten:

  • liikuntatilojen vapaampi käyttö
  • toiminnallinen opetus
  • istumisen tauottaminen oppitunneilla
  • aktiiviset opiskelumatkat
  • opiskelijoiden vertaisliikuttaminen
  • liikkumiseen kannustavat välitunnit

Aktiivisuuden lisääminen tukee oppimista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Liikkumista lisäämällä voidaan vahvistaa opiskelu- ja työkykyä, sekä vähentää tuki- ja liikuntaelinoireita https://www.liikkuvaopiskelu.fi/

 

Rekisteröityminen

Kaikki aktiivisen toimintakulttuurin kehittämisestä kiinnostuneet oppilaitokset voivat rekisteröityä maksutta mukaan Liikkuva opiskelu- sivustolta löytyvällä rekisteröitymislomakkeella. Rekisteröityneille oppilaitoksille tarjotaan tietoa ja tukea toiminnan kehittämiseksi.

 

Nykytilan arviointi 

Nykytilan arviointi oppilaitoksille- työkalu auttaa arvioimaan lähtötilanteen sekä valitsemaan oikeat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Työkalun avulla arvioidaan, mikä on Liikkuva opiskelu -toiminnan nykytilanne oppilaitoksessa. Vastauksista saa visuaalisen koosteen. Kehittymistä voi seurata käyttämällä työkalua esimerkiksi lukuvuosittain. Työkalu on maksuton rekisteröityneille oppilaitoksille.