Toiminnalliset vanhempainillat

Lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseksi tarvitaan koulun ja kodin yhteistyötä. Yhdessä tekemällä ja tukemalla saavutetaan parempia lopputuloksia ja luodaan pohjaa liikunnalliselle elämäntavalle. Kodin ja koulun yhteistyötä voi vahvistaa esimerkiksi toiminnallisen vanhempainillan tai perheliikuntapäivän avulla. Tapahtumissa ja luokkaympäristön ulkopuolella myös tutustutaan paremmin.

Vanhempainiltaluennot

Tarvitsetteko koulun vanhempainiltaan luennon arkiliikunnan merkityksestä lasten ja nuorten hyvinvointiin, terveyteen ja oppimiseen? Järjestämme tilauksesta koulullenne luennon lasten ja nuorten liikunnasta sekä minkälaisia trendejä viimeaikaisista tutkimuksista on havaittavissa. Tavoitteena on herätellä vanhempia arkiliikunnan merkityksestä, vanhempien roolista lasten liikunnan edistäjinä sekä liikunnan harrastamisesta.

Toiminnalliset vanhempainillat

Haluatteko järjestää erilaisen vanhempainillan? Luennon sijasta tai sen lisäksi on mahdollisuus toteuttaa perheliikuntatapahtuma oppilaiden, vanhempien ja opettajien kesken. Liikuntapäivän toiminnasta saa mukavia vinkkejä perheen yhteiseen omatoimiseen liikuntaa vaikka kodin lähiympäristössä tai kodin välineillä. Tilauksesta suunnittelemme toiveidenne, olosuhteiden ja mahdollisuuksien mukaan ohjelman. Tuomme välineet ja ohjaajat paikalle. Vaihtoehtoisesti voimme kouluttaa koulun oppilaat suunnittelemaan ja toteuttamaan liikunnallisen vanhempainillan tai perheliikuntaillan.
 

 

Toiminnallinen vanhempainilta tai perheliikunta -tapahtuma koulussa -esite