Uusi liikkumissuositus 7-17 vuotiaille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on (04/2021) julkaissut uuden liikkumissuosituksen lapsille ja nuorille. Vahvimpaan mahdolliseen tutkimusnäyttöön pohjautuen jokaisen 7-17 -vuotiaan tulisi liikkua oman hyvinvointinsa turvaamiseksi vähintään tunti päivässä reippaalla tai rasittavalla tasolla.

Päivittäinen liikuminen  voi koostua pienistä pätkistä.

Lue lisää UKK-instituutin verkkosivuilta

Suurin osa liikkumisesta tulisi olla kestävyystyyppistä liikuntaa. UKK -instituutin johtaja, tohtori Tommi Vasankari täsmentää, että reippaalla tai rasittavalla liikunnalla tarkoitetaan liikuntaa, jossa syke nousee, hengitys tihentyy ja liikkujalle tulee hiki.


Suosituksissa korostetaan, että liikunnan tulee olla monipuolista, jolloin myös liikuntataidot kehittyvät. Lihaskuntoa ja luustoa vahvistavaa liikuntaa, kuten erilaisia hyppyjä tulisi olla lisäksi vähintään kolme kertaa viikon aikana. Liikunnan lisäksi suosituksissa korostetaan riittävän unen ja palautumisen merkitystä ja liikunnan suotuisia yhteyksiä kognitiivisten taitojen kehittymiseen sekä koulumenestykseen.

LiikU edistää liikkumissuosituksien toteutumista

Työtä liikkumissuosituksien toteutumista tulee tehdä, sillä vain osa lapsista ja nuoristaa yltää minimitavoitteena olevan 60 minuutin liikunta-annokseen päivässä. Ekaluokkalaisista vielä 71% liikkuu tunnin päivässä, mutta viidesluokkalaisista enää 41%. Yläasteikäisten kohdalla riittävästi liikkuvien määrä tippuu 10-20%:iin. LiikU jalkauttaa suosituksia ja edistää lasten ja nuorten liikettää monella tavalla. Johtoajatuksena niin LiikUssa, kuin uusissa liikkumissuosituksissa on liikkumisen ilon tarttuttaminen.

Lapsen kaveripiirillä, perheillä, varhaiskasvattajilla sekä opettajilla on suuri rooli lapsen liikuntainnostuksen synnyttämisessä. Liikkuvan aikuisen on helpompi saada myös lapsi innostumaan liikunnasta. Uuden verkkosovelluksen avulla voit testata, miten sinun liikkuminen tukee omaa hyvinvointiasi!

Arvioi tästä, vastaavatko tottumuksesi liikkumisen suositusta.