Matkalle Liikkuvaksi kouluksi

Rekisteröikää koulunne Liikkuvaksi kouluksi. Rekisteröityminen on maksutonta. 

Nykytilan arviointi

Liikkuva koulu -toiminnan kehittäminen kannattaa aloittaa koulun nykytilan arvioinnista. Koulut voivat hyödyntää työkalua keskustelujen käymiseen oman koulun tilanteesta esim. opettajainkokouksessa, Liikkuva koulu -tiimissä tai koko kouluyhteisön kesken.

Nykytilan arvioinnin tavoitteet

Koulussa:
- Oman toiminnan ja koulun tilan näkyväksi tekeminen itsearvioinnin avulla
- Oman koulun toiminnan tukeminen ja kehittäminen kohti aktiivisempaa ja viihtyisämpää koulupäivää 

Kunnassa:
- Koulujen välisen yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen
- Eri hallintokuntien välisen yhteistyön ja koordinaation kehittäminen

Nykytilan arviointi on osa kärkihankeavustusten seurantaa. Avustusta saaneiden kuntien koulujen tulee täyttää nykytilan arviointi lukuvuosittain.

Valtakunnassa:
- Koulujen ja kuntien välisen yhteistyön lisääminen
- Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden seuranta
- Tietoa koulujen ja kuntien tilanteesta päätöksenteon tueksi

 

 

Lisää liikettä koulupäivään -esite