Havainnoista liikkeeksi -lasten motoristen taitojen havainnointi 27.9.18 Turku

27.9.2018

Havainnointi on osa varhaiskasvattajan perustehtävää. Arjen havainnot päivittäisissä tilanteissa antavat kasvattajille tietoa lapsen motorisesta kehityksestä ja luovat pohjaa liikuntakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Koulutus tarjoaa käytännönläheisen tietopaketin lapsen motoristen perustaitojen kehittymisestä ja niiden merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset tämän linkin kautta 14.9. mennessa